ביטול הרשעה בתיק מיסוי פלילי של עורך דין והשתת שירות לתועלת הציבור (של"צ) בעבירות מס הכנסה

ביטול הרשעה בתיק מיסוי פלילי של עורך דין והשתת שירות לתועלת הציבור (של"צ) בעבירות מס הכנסה

בית משפט השלום בבאר שבע הרשיע את עורך הדין שלמה אביטן ( להלן: הנאשם"), מנהלה של חברת אביטן-מלכיאלי משרד עו"ד (להלן: "הנאשמת"), בביצוע עבירות בניגוד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 (להלן:"הפקודה").
כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום המייחס להם ביצוע של 3 עבירות של אי הגשת דו"ח במועד לשנים 2000-2002- עבירות לפי סעיף 216(4) לפקודה וכן בביצוע 3 עבירות של אחריות מנהלים – עבירות לפי סעיף 224א' לפקודה. הנאשמים כפרו בעובדות כתב האישום ולאחר ניהול הוכחות הורשעו.
הנאשם, במסגרת הגנתו, טען כי משנת 1995 ועד שנת 2000 ניהל משרד עו"ד במסגרת שותפות, אשר בשנת 2000 הוסבה לחברה שאינה בע"מ, אשר נקראה "אביטן-מלכיאלי". לטענתו החברה הפסיקה את פעילותה בשנת 2001 והציג לבית המשפט מסמך אשר מעיד על כך.
הסיבה, לשיטתו של הנאשם, לאיחור בהגשת דו"ח לשנת 2000, נבעה מהתרשלות רואי החשבון, כאשר הוא כנישום פעל כנישום סביר עת העביר החומר החשבונאי לרו"ח אחר, שלצערו, אף הוא התמהמה. לפיכך, יש לראות בהתנהגותו כהצדק סביר לאי הגשת הדו"ח.
באשר לדו"ח 2001, אשר לא התקבל כדו"ח תקין, טען הנאשם, כי לא ניתן לזקוף לחובתו את הימנעות רואה החשבון מלתת חוות דעת על בחינת סבירות הפעולות, שכן החומר החשבונאי נשרף ולנימוקים שרשם רו"ח בחוות דעתו ניתן הסבר לפיו כל הפעילות הועברה מהנאשמת לשותפות, לרבות פיקדונות וחשבונות הנאמנות. כמו כן טען הנאשם, כי תיק החקירה שנפתח נגדו נסגר ללא הגשת כתב אישום.
באשר לדו"ח לשנת 2002 טען הנאשם, כי החברה הפסיקה את פעילותה ולפיכך לא היה עלייה להגיש דו"ח לשנה זו.
בית המשפט, בהכרעת דינו, הרשיע את הנאשם באי הגשת דו"חות לשנים 2000-2001. בית המשפט קבע כי הנאשם לא עמד בנטל ההוכחה ולא הביא כל ראיה להתרשלות רואה החשבון, מה גם שמבחינה משפטית האחריות להגשת דו"חות מוטלת בראש ובראשונה על הנישום והיה עליו לפעול ביתר שאת להגשתם, או לכל היותר לקבל ארכה מהמאשימה. לעניין שנת 2001 קבע בית המשפט, כי יסודות העבירה של אי הגשת דו"ח במועד התקיימו, החקירה החלה בשנת 2004, כאשר מועד ההגשה לשנת 2001 הוא בשנת 2002 וכי דו"ח החסר מסמכים המונעים הוצאת שומה מבוססת – אינו דו"ח. לעניין טענותיו לגבי שריפת החומר החשבונאי קבע בית המשפט, כי קושי לקבוע הכנסה מדויקת, מכל סיבה שהיא, איננה סיבה מספקת לאי הגשת דו"ח ועל הנאשם מוטלת החובה לפנות למס הכנסה ולמצוא פתרון הולם.
באשר לשנת 2002 זיכה בית המשפט, מחמת הספק, מביצוע עבירה של אי הגשת דו"ח, לאחר שלא הוכח מעל לכל ספק סביר כי הנאשמת הייתה פעילה בשנת 2002.
בשלב הטיעונים לעונש הוגש תסקיר חיובי בעניינו של הנאשם ממנו עולה כי הוא בן 44, עו"ד במקצועו ומנהל משרד עצמאי בתחום המסחר שכולל 15 עובדים וללא הרשעות קודמות. עוד עלה כי הנאשם מכיר בבעייתיות בה התנהל, את התייחסותו הבוגרת לעבירות ולעובדה כי היה נתון בלחצים כלכליים לאחר שנפל קורבן לתרמית. שירות המבחן המליץ, לאור מכלול הנסיבות הקיימות בעניינו, כי יש מקום לשקול אי הרשעה ולהשית עליו שירות לתועלת הציבור (להלן: של"צ").
ב"כ המאשימה עתרה להותיר את הרשעת הנאשם על כנה ולהשית עליו מאסר על תנאי וקנס. עוד טענה ב"כ המאשימה כי בעבירות אלה יש להעדיף את האינטרס הציבורי על פני האינטרס האישי של הנאשם ומקרה זה אינו עומד בתנאים שנקבעו בפסיקה לעניין אי הרשעה, והציגה פסיקה תומכת.
מנגד טען ב"כ הנאשם, כי יש לאמץ את המלצת שירות המבחן, מדובר במעידה חד פעמית והרשעה בדין תביא למצב בלתי מידתי בין חומרת העבירה לבין פגיעה בסיכויי שיקומו של הנאשם ועתידו המקצועי. כמו כן, ביקש ב"כ הנאשם להתחשב בנסיבותיו האישיות, חלוף הזמן ובאמור בתסקיר והמלצותיו, והפנה את בית המשפט לפסיקה רלוונטית.
הנאשם נטל אחריות על מעשיו, הביע חרטה כנה ועמוקה וטען כי המקרה לא ישוב על עצמו.

בית המשפט פסק:

לאחר שמיעת הצדדים ציין בית המשפט את ההלכה שנקבעה בע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל ואת הקריטריונים להטלת של"צ ללא הרשעה. כמו כן הדגיש בתי המשפט, כי ככלל, בעבירות מס הכנסה, יש להרשיע את הנאשם, אך ישנם מקרים חריגים בהם מוצדק לא להרשיע לאור הנסיבות הקשורות בו.
בית המשפט קבע, כי יש הצדקה לבטל את הרשעת הנאשם על פי הקריטריונים שנקבעו בפסיקה, שכן מדובר בהרשעה ראשונה, המקרה בבחינת אירוע חד פעמי, הסבירות כי הנאשם ישוב לבצע מעשה דומה הינה נמוכה ביותר, הנאשם נטל אחריות מלאה, הביע חרטה כנה והרשעתו עלולה לפגוע בו ובעתידו המקצועי.
בית המשפט קבע כי מקרה זה נופל בגדר החריג המצדיק ביטול הרשעה וגזר על הנאשם ביצוע של"צ בהיקף של 200 שעות ועמידה בפיקוח שירות המבחן למשך שנה.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר