מיסוי פלילי מכס ומע"מ: האם מותר לעבור במסלול הירוק עם תמונות יקרות אשר אינן חייבות במכס? על תמונות יקרות במסלול הירוק

מיסוי פלילי מכס ומע"מ: האם מותר לעבור במסלול הירוק עם תמונות יקרות אשר אינן חייבות במכס?

על תמונות יקרות במסלול הירוק

בתאריך 06.01.08 הגיע אדם פרומקין (להלן:"הנאשם") לישראל ועבר במסלול הירוק כשהוא נושא מטען לוואי. בכך הצהיר למעשה מר פרומקין, כי הוא נושא עימו טובין פטורים ממס וכי הוא פטור מחובת מעבר במסלול האדום. הנאשם תושאל ע"י פקיד המכס. בבדיקה נמצאו בחזקתו תמונות יקרות ערך אשר ערכן הכולל הינו 500,461 ₪. יש לציין כי תמונות אינן חייבות במכס.
כנגד הנאשם הוגש כתב אישום אשר ייחס לו מעבר ב"מסלול ירוק"- עבירה לפי סעיף 42 לתקנות המכס תשכ"ה-1965 (להלן: "התקנות") יחד עם סעיף 30א לפקודת המכס (להלן:"הפקודה"), הברחת טובין לפי סעיף 221(א)(1) לפקודה, הטעיית פקיד מכס בפרט מסוים העלול לפגוע במילוי תפקידו- עבירה לפי סעיף 212(א)(9) לפקודה, ומסירת ידיעה לא נכונה – עבירה לפי סעיף 117(א)(3) לחוק מס ערך מוסף תשל"ו- 1976 (להלן:"החוק"). לפי כתב האישום הנאשם ייבא את הציורים המוברחים מתוך כוונה להונות את האוצר ולהבריחם ללא תשלום המע"מ החל על יבואם.
הנאשם כפר בעובדות כתב האישום וטען כי לא ידע על חובת תשלום מע"מ בגין הציורים, וכי לא פעל במטרה להתחמק מתשלום מס או להונות את האוצר. עוד הוסיף כי טרם רכישת התמונות הוא בדק אישית בפקודת המכס, וממנה למד כי בכל הקשור ביבוא יצירות אמנות מקוריות קיים פטור מלא. על כן, האמין הנאשם בלב שלם, כי אין כל חבות מס נוספת לתשלום. עוד יצויין, כי לנאשם היו תמונות נוספות וקטלוגים במזוודותיו, וכן התברר, כי בעבר ייבא הנאשם ציורים נוספים באמצעות חברות משלחות (DHL ו- FEDEX).

בית המשפט פסק:

האם תמונות חייבות במע"מ ביבוא?
בעניין זה בית המשפט קיבל את פרשנות המאשימה לפיה אין סעיף 32(1) לחוק מעניק פטור ממע"מ כל אימת שהטובין פטורים מתשלום מכס, אלא עניינו של הפטור אך ורק למקרה בו האדם המביא את הטובין פטור ממלוא המכס החל עליהם (כגון במקרה של תייר, עולה חדש, תושב חוזר). בית המשפט קבע כי פרשנות זו עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 32(4) לחוק אשר קובע פטור לגבי יצירות אמנות אשר יובאו עבור מוזיאון או מוסד חינוך. הפרשנות עולה גם בקנה אחד עם סעיף 34(א)(3) לחוק, אשר קובע כי שר האוצר רשאי לפטור טובין ממע"מ שיבואם פטור ממלוא המכס. לפיכך בית המשפט קבע, כי היסוד העובדתי של העבירה התקיים, קרי- קיימת חובת תשלום מע"מ לפי סעיף 2 לחוק ולא חל הפטור.

סוגיית היסוד הנפשי?

בית המשפט קבע כי הנאשם לא ידע על קיום החבות במס ובהעדר ידיעה אודות החבות במס, לא ניתן לייחס לנאשם את היסוד הנפשי הנדרש בעבירות המיוחסות לו.
בית המשפט קיבל את עדותו של הנאשם כעדות מהימנה, הנאשם השיב לכל השאלות בפירוט ודייקנות, לא סתר את עצמו ועדותו היה סבירה וקוהרנטית. כמו כן , הנאשם שיתף פעולה באופן מלא עם החוקרים והציג את מלוא המסמכים והקבלות הנדרשים.
לעניין הסלקת היצירות כאינדיקציה לכוונה להונות את רשויות המס קבע בית המשפט, כי כאשר הנאשם עבר במכס והציג לעיני כל את התמונות, יש בכך אינדיקציה כי לא התכוון להשתמט או להונות את אוצר המדינה.
באשר ליצירות אותן ייבא הנאשם בעבר, אשר לשיטת המאשימה יש בהם ללמד כי ידע על חובת תשלום מע"מ, קיבל בית המשפט את עדות הנאשם לפיה אינו זוכר כי פקידת חברת DHL מסרה לו שחלק מהסכום שעליו לשלם הינו עבור מע"מ, וכן קיבל את עדותו באשר לקבלת התמונות במשרד ע"י מזכירתו אשר שילמה לבלדר את דמי המשלוח שהשאיר בידה.
בסיכומו של עניין קיבל בית המשפט את טענת הנאשם, לפיה לא היה מודע לקיום החבות במע"מ ואף לא חשד בכך, ולכן זיכה אותו מעבירות של הטעיית פקיד מכס, הברחת טובין ומסירת ידיעה לא נכונה.
מנגד, בית המשפט הרשיע את הנאשם בעבירה של מעבר במסלול ירוק לפי תקנה 42 לתקנות המכס, לאחר שקבע כי היה על הנאשם להצהיר על התמונות במסלול האדום, אף על פי שהתמונות פטורות ממכס. מהעובדה שהטובין פטורים ממכס, לא ניתן ללמוד בהכרח שהטובין פטורים מהצהרה במסלול האדום.
באשר לטענת הנאשם ל"הגנה מן הצדק" – לאור העובדה שהמדינה הסכימה לתשלום כופר בתמורה לחילוט התמונות, ומשסירב הנאשם הוגש כנגדו כתב אישום, קבע בית המשפט, שאין בהתניית המאשימה בהמרת כתב האישום לכופר בתנאים שונים בכדי להוות התנהגות המצדיקה את ביטול כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר