מיסוי פלילי מס הכנסה ומע"מ: 11 חודשי מאסר בפועל לבעל דוכן בשכונת התקווה שלא נרשם כעוסק

מיסוי פלילי מס הכנסה ומע"מ: 11 חודשי מאסר בפועל לבעל דוכן בשכונת התקווה שלא נרשם כעוסק

לאחרונה גזר בית משפט השלום על בעל דוכן בגדים במתחם "שוק התקווה" (להלן:"הנאשם") 11 חודשי מאסר בפועל בגין ביצוע עבירות בניגוד לפקודת מס הכנסה וחוק מע"מ. (שני כתבי האישום אוחדו).
בכתבי האישום נטען כי משנת 2000 ועד לשנת 2007 לא הודיע הנאשם לרשויות המס על עיסוקו, לא נרשם כעוסק מורשה ולא ניהל פנקסי חשבונות. את רוב תקבוליו הפקיד בחשבון בנק אשר פתח על שם אשתו. עוד נטען בכתב האישום, כי הנאשם לא הגיש לפקיד השומה דו"חות שנתיים כנדרש בפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), ולא הגיש לרשויות מע"מ דו"חות תקופתיים כנדרש בחוק מס ערך מוסף (להלן: "החוק"). היקף ההכנסות שהעלים הנאשם מרשויות המס נאמד בלא פחות מ- 1,077,732 ₪.
באשר למע"מ, יוחסו לנאשם עבירות של ניהול עסקאות ללא שמילא את התנאים להמשך עיסוקו, אי ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, ושימוש במרמה ותחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס.
הנאשם הודה במיוחס לו בכתבי האישום ובית המשפט דחה את הדיונים פעם אחר פעם, על מנת לאפשר לנאשם להסיר את המחדלים, אולם דחיות אלה לא הביאו להסרתם.
באות כוח המאשימה הדגישו את חומרת המעשים ואת הימשכותם על פני שנים רבות ואת הימנעותו מהסרת המחדלים למרות ההזדמנויות הרבות שניתנו לו, ועתרו להשית על הנאשם עונש מאסר ממושך, מאסר על תנאי וקנס כספי גבוה.
מנגד הדגיש ב"כ הנאשם את אישיותו החיובית של הנאשם, את העובדה כי הוא ללא עבר פלילי, שירותו הצבאי וכן את שיתוף הפעולה שלו עם רשויות המס והודייתו באשמה.
עוד ציין את נסיבותיו האישיות הקשות, ומצבו הכלכלי הקשה עד להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים. על כן עתר ב"כ הנאשם לעונש מאסר שירוצה בעבודות שירות וקנס המותאם למגבלתו הכלכלית.
הנאשם הביע חרטה על מעשיו והסביר כי לא התכוון להונות את רשויות המס אלא הולך שולל ע"י אחרים.

בית המשפט פסק

בית המשפט הדגיש את מדיניות הענישה המחויבת בעבירות מס ובעבירות כלכליות שדורשת ענישה מחמירה המתמקדת בפן הכלכלי, שבצידה עונש מאסר בפועל, וזאת כדי להעמיד את העבריינים על מלוא חומרת מעשיהם ותוצאותיהם ולתת ביטוי לאינטרס הציבורי-חברתי של הוקעת עברייני מס וסלידת החברה מהם. רק ענישה מחמירה עשויה לטפל בשכיחות הגוברת של העבירות ותבהיר כי העבריינות אינה משתלמת.
באשר לנאשם ציין בית המשפט את חומרת העבירות והימשכותן לאורך שנים רבות והימנעותו, במודע ובמכוון, מדיווח לרשויות המס על עיסוקו, לרבות רישומו כעוסק. העובדה שמדובר בדוכן בגדים בשוקה של עיר אינו מעלה ואינו מוריד מחומרת העבירות. כמו כן הנאשם לא הסיר את מחדליו והוא חב סכומים נכבדים למס הכנסה ומע"מ .
מנגד, בית המשפט נתן משקל לנסיבותיו הקשות של הנאשם, למצבו הכלכלי הקשה, שיתוף הפעולה וחרטתו הכנה.
בית המשפט, לאחר שבחן את השיקולים לחומרא ולקולא, גזר על הנאשם 11 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי מרתיע בסך 40,000 ₪.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר