כללי

 1. אתר זה הינו בבעלותו ובניהולו של עורך דין עמית בר-טוב (להלן – "בעל האתר").
 2. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתכם לתנאים אלו, ולכן בהיכנסכם לאתר וטרם ביצוע כל פעולה באתר, הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט כדלהלן.
 3. אין לראות באמור באתר זה ייעוץ ו/או תחליף לכך, כל האמור לעיל היינו לשם מסירת מידע כללי ואנו מחליף את האמור בחוק. הכותבים ובעל האתר אינם אחראים, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר באתר, ואינם אחראים לטעויות שנפלו בו (ט.ל.ח)

שימוש באתר

 1. הנכם רשאים להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או אפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות פרסומים אלקטרוניים, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, וזאת ללא הסכמה בכתב מבעל האתר.
 2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתרים.
 3. אין להציג תכנים מהאתרים בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

הגבלת אחריות

 1. בעל האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת.
 2. בעל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תצורתו ועיצובו, את היקפן וזמינותם של שירותים בהם, והכל, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי בעל האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

רישום לשירותים

 1. באתר תמצאו שירותים הטעונים הרשמה. תוכלו ליהנות משירותים אלו לאחר השלמת תהליך ההרשמה ומסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתכם למדיניות הפרטיות.
 2. בעת ההרשמה לשירות תתבקשו למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותכם. עליכם למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתם מאשרים בזאת את נכונות הפרטים שמסרתם. פרטים שגויים עלולים למנוע ממכם את האפשרות להשתמש בשירותים. במקרה של שינוי פרטים עליכם לעדכנם באופן מקוון באתרים.
 3. בעל האתר רשאי, שלא לאפשר לכם להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתו המוחלט