מיסוי פלילי מע"מ: שירות המבחן המליץ על צו שירות, בית המשפט גזר 9 9 חודשי מאסר בגין עבירות על מע"מ בסך 873,000 ש"ח

מיסוי פלילי מע"מ: שירות המבחן המליץ על צו שירות, בית המשפט גזר 9 חודשי מאסר בגין עבירות מע"מ בסך 873,000 ₪

בית משפט השלום בבאר שבע גזר 9 חודשי מאסר בפועל על דוד אבוטבול (להלן:"נאשם 1") ושמעון אטיאס (להלן:"הנאשם 2"), בגין ביצוע עבירות על חוק מע"מ.
הנאשמים, מנהליה של חברת א.ש.ד תעשיות פח ואוורור בע"מ (להלן:"הנאשמת"), אשר עיסוקה בענף ייצור תעלות מיזוג והרכבתם, הורשעו עפ"י הודייתם בביצוע 29 עבירות של אי הגשת דו"חות תקופתיים במועד.
בתקופה הרלבנטית לכתב האישום בין יוני 2001 ל- יולי 2004 הגישו הנאשמים למע"מ 11 דו"חות באיחור ו-18 דו"חות לא הוגשו כלל. סכום קרן המס שלא שולם לקופת המדינה והנובע מהדו"חות הסתכם בסך 873,000 ₪ .
בהסכמת הצדדים הוזמן תסקיר שירות המבחן, אשר המלצתו ביחס לשני הנאשמים היא ענישה חינוכית בדמות צו שירות וזאת בעיקר לאור העובדה כי שני הנאשמים עברו הליכי גמילה מסמים ושינו את אורח חייהם.
תעסוקתית. כמו כן צוין, כי הנאשם 2 הפיק את הלקח ממעורבותו בפלילים ושינה את אורחות חייו.
ב"כ המאשימה בטיעוניו לעונש, הפנה לנסיבות ביצוע העבירות, חומרתן, משך ביצוען והמחדל הגדול שלא הוסר ( 873,000 ₪ ) ועתר לעונש מאסר בפועל וקנסות.
מנגד עתרו ב"כ הנאשמים להשית על הנאשמים מאסר בדרך של עבודות שירות, תוך הפנייה לתסקירי המבחן ונסיבותיהם הקשות וכי העבירות בוצעו על רקע כשלון כלכלי וקריסת החברה עד לסגירתה.

בית המשפט פסק:
בית המשפט ציין בגזר דינו את חומרתן של העבירות בהן הורשעו הנאשמים ואת העובדה כי המחדל לא הוסר וסכום המס הכולל, בערכים של היום, עולה בהרבה מן הנתונים שהוצגו ע"י הנאשמים. בית המשפט ציין, כי מצבם הכלכלי של הנאשמים אינו מצדיק עיכוב או העברת כספי מע"מ, ודרך פעולתם לא הייתה בדרך הישר, באשר נטלו לעצמם כספי מע"מ השייכים לקופת המדינה, תוך ניצול העובדה שהכספים מוחזקים אצלם בנאמנות עד להעברתם לשלטונות מע"מ. העונש ההולם בעבירות מס הוא עונש מאסר שירוצה מאחורי סורג ובריח ואין להסתפק במאסר בדרך של עבודות שירות. בית המשפט לא מצא ,בנסיבות העניין, סיבה לסטות ממדיניות זו. נסיבותיהם הקשות של הנאשמים יש בהן אך להשפיע על משך תקופת המאסר. בית המשפט ציטט את ההלכות שנקבעו בבית המשפט העליון בדבר חשיבות השיקול ההרתעתי הגובר על נסיבות אישיות, וכן את עניין חומרת העבירות ומדיניות הענישה. בית המשפט גזר על כל אחד מהנאשמים 9 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי בסך 20,000 ₪.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר