עיקול נכסים של בן זוג אחד כתוצאה מחובות מס של בן הזוג השני

האם רשות המיסים יכולה לעקל נכסים של בן זוג אחד כתוצאה מחובות מס של בן הזוג השני?

העובדות:
במסגרת סעיף 194 לפקודת מס הכנסה עיקל פקיד שומה יחידה ארצית לשומה נכס שהיה בבעלות משותפת של בני זוג, כתוצאה מחובות מס של הבעל. פקיד השומה סבר כי חזקת השיתוף בחובות בין בני זוג, והנאת המבקשת מההכנסות של הבעל, מטילים עליה אחריות משותפת לתשלום חובות המס.
האישה שהתגרשה מבעלה עתרה לבית המשפט לביטול העיקול שהוטל על המחצית שלה בבעלות על הבית המשותף, בטענה- כי היא אינה חייבת בחובות המס של בן זוגה לשעבר, למרות שמדובר בחובות שנוצרו בעת שהיו נשואים כדין.

בית המשפט קבע:
כי יש לקבל את בקשת האישה ולצמצם את העיקול על הבית, כך שהעיקול לטובת פקיד השומה יחול רק על זכויותיו של הבעל, וזאת מהסיבות שלהלן:
א. לא הייתה כל הוכחה לכך כי האישה נטלה על עצמה חלק פעיל כלשהו בהפקת ההכנסות שהן מושא השומות של הבעל.
ב. לא נמצאו סימנים לכך כי רישום הבעלות בחלקים שווים, היה נגוע במלאכותיות או נעשה כמעשה של "הברחת נכסים" או נועד מלכתחילה לאפשר התחמקות מתשלום מסים.
ג. אמנם בני הזוג נישאו בשנת 1999 וחלה עליהם הלכת השיתוף, לרבות, אחריות משותפת לנשיאה בחובות המשפחה. יחד עם זאת נפסק כי החוב כלפי רשות המיסים, הוא חוב בו התחייב הבעל במסגרת עסקיו ולחוב זה אין כל זיקה לנכסים משפחתיים מובהקים של האישה והבעל.
לפיכך קבע בית המשפט כי לא ניתן לגבות חוב מס של בן זוג אחד מבן הזוג השני.

(ע"מ 51582-11-14, נורית ברגיג נ' פקיד שומה יחידה ארצית לשומה, 30.1.2018)

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר