מיסוי פלילי מכס: 9 חודשי מאסר הוטלו על יבואן משקאות אלכוהוליים בגין עבירות מכס ,עבירות מס קנייה ועבירות מע"מ

9 חודשי מאסר הוטלו על יבואן משקאות אלכוהוליים בגין עבירות מכס ,עבירות מס קנייה ועבירות מע"מ

בית משפט השלום בחיפה גזר על מנהלה (להלן: "הנאשם") של חברת י.מ ראונדסקיס בע"מ (להלן: "הנאשמת"), 9 חודשי מאסר בפועל בגין ביצוע עבירות של הגשת רשימון כוזב, השתמטות מתשלום מכס, מסירת ידיעה כוזבת ומסירת ידיעה לא נכונה ללא הסבר סביר.
כעולה מכתב האישום, בין השנים 1999-2002 עסקו הנאשמים בייבוא משקאות אלכוהוליים מספקים שונים בליטא.
על מנת להתחמק מתשלום מכס ומס קנייה הנמיכו הנאשמים את מחיר הסחורה שיובאה על ידם והצהירו על מחיר נמוך יותר מהמחיר ששולם.
הנאשמים כפרו בעובדות כתב האישום אולם בתום חקירת עד התביעה הראשון הגיעו הצדדים להסדר טיעון לפיו תוקן כתב האישום, הנאשמים חזרו בהם מכפירתם והודו בעובדות כתב האישום המתוקן.
בהתאם לכתב האישום המתוקן סכום המס ממנו התחמקו הנאשמים עמד על סך של 263,000 ₪.
המאשימה ציינה את ריבוי העבירות שבוצעו ועל פני מספר שנים ואת השימוש לרעה שעשו הנאשמים באמון הקיים בין היבואנים לרשויות.
מדובר בעבירות שקשה לאתרן ולגלותן וגורמות נזק ישיר לקופת המדינה ולציבור היבואנים הישרים הנאלצים להתמודד עם הורדת המחירים אשר נגרמת עקב עבירות נשוא כתב האישום.
ב"כ המאשימה עתר להטלת מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס משמעותי לנאשם. ב"כ המאשימה ציין, כי המחדלים לא הוסרו, וכי נקבע בפסיקה שאין להתחשב במצב הרפואי והכלכלי של הנאשם.
מנגד טען ב"כ הנאשמים, כי לא מדובר בסכומי מס גבוהים, אין לנאשם הרשעות קודמות והוא סובל מבעיות בריאות קשות. מדובר בנאשמת שהוקמה בשנת 1993 ועסקה ביבוא עד לחשיפת הפרשה, כאשר לאחריה הנאשם אינו מוצא עבודה ומתקיים מקצבת אבטלה.
עוד הוסיף כי העבירות בוצעו לפני זמן רב, הנאשם לא התעשר מביצוען אלא העביר אותן כהנחה ללקוחותיו ועתר לעונש מאסר שירוצה בעבודות שירות וקנס כספי, בצירוף פסיקה תומכת.

בית המשפט הדגיש את החומרה בביצוע עבירות מס וכי אין להקל בעונשם של עברייני מס הגוזלים את כספי הציבור, יוצרים דמורליזציה בקרב ציבור משלמי המיסים וגורמים נזק רב למדינה.
בית המשפט חזר והדגיש כי בעבירות כגון אלה יש לגזור מאסר לריצוי בפועל, שכן "בהטלת עונשי מאסר אלה מביעה החברה המאורגנת את סלידתה מהתנהגות העבריינית של מעלימי המס ומטביעה עליהם אות קלון …" (ע"פ 624/80 חברת ארנסט וייס בע"מ נ' מ"י).
עוד קבע בית המשפט כי אין לראות בפעולות אקטיביות שבוצעו במשך מספר שנים ובמספר הזדמנויות כמעידה חד פעמית.
מן הצד השני ציין בית המשפט, כי הענישה היא אינדיווידואלית ומצבו הכלכלי והבריאותי של הנאשם אינו תקין.
למרות דחיות רבות שניתנו עד למתן גזר הדין לצורך הסרת המחדלים, לא שוכנע בית המשפט, כי הנאשם ניצל הדחיות האמורות ועשה את המאמצים הנדרשים, לרבות גיוס כספים באמצעות בני משפחה וחברים.
הסרת המחדל היא לא רק השבת המצב לקדמותו ופיצוי המדינה על מה שנגזל מקופתה, אלא ראיה להבעת חרטה ונטילת אחריות מעבר להצהרה מן הפה ואל החוץ.
בית המשפט גזר על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של 9 חודשים, מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 25,000 ₪.

הערת המערכת לאור חלוף הזמן המשמעותי בתיק נראה כי במידה והנאשם היה משלם ולו אף סכום קטן לכיוון הסרת המחדלים התוצאה העונשית הייתה קלה בהרבה מהעונש שנגזר בסופו של יום, עד כדי מאסר שירוצה בעבודות שירות ואולי אף מאסר על תנאי.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר