קנס כספי גבוה במקום מאסר ממושך בעבירות מס הכנסה ומע"מ

קנס כספי גבוה במקום מאסר ממושך בעבירות מס הכנסה ומע"מ

בנסיבות חריגות ניתן לסטות מעונש של מאסר בפועל בעבירות מס חמורות תוך איזון הסטיה ע"י הטלת קנס כספי גבוה שאי תשלומו יביא למאסר ממושך.

לאחרונה גזר בית משפט השלום בחיפה על בעלים של עסק לעבודות שיש ומצבות 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות בגין עבירות חמורות בניגוד לפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
כתב האישום התייחס לשנים 2003-2005, ומנה 4 אישומים:

  • באישום הראשון השמטת הכנסות מדו"חות שהוגשו למס הכנסה בסכום כולל של כ- 1,207,000 ₪.
  • באישום השני מסירת 29 ידיעות כוזבות במטרה להתחמק מתשלום מס.
  • באישום השלישי הסתרת פנקס שנדרש למוסרו והפרעה לאדם לבצע את המוטל עליו עפ"י חוק.
  • באישום הרביעי ניהול פנקסי חשבונות בסטייה מהותית.

בפני בית המשפט הוגש תסקיר שירות המבחן אשר פירט בהרחבה את תולדותיו האישיות והמשפחתיות של הנאשם, אורח החיים העברייני שניהל הנאשם בעבר, שירותו הצבאי המלא, שימושו בסמים ועד להצלחתו בהליך הגמילה, שיקומו ועבודתו במסגרת נפגעי סמים. שירות המבחן המליץ לבית המשפט לאפשר לנאשם לרצות את עונשו בעבודות שירות וזאת בכדי להימנע מהתדרדרות רגשית ונפשית באם יבוא במגע עם אוכלוסיה עבריינית והחשש כי יחזור לשימוש בסמים.
הנאשם תיאר בהרחבה בפני בית המשפט את מצבו הקשה, הסביבה בה גדל ואת התמדתו בהליך השיקום שדורש כוחות עזים וכי ביצוע עבירות נשוא תיק זה נבעו מחסרון כלכלי ומניהול כושל של העסק.
ב"כ הנאשם הדגיש את ההבדל המהותי בין הכנסות הנאשם לרווחים ומצבו הכלכלי הקשה של הנאשם שבעקבותיו הוגשה ע"י רשות המיסים בקשה להכרזתו של הנאשם כפושט רגל.
המאשימה הדגישה את החומרה במעשי הנאשם ואת הצורך בהרתעה, את הנזק הכלכלי שהסב הנאשם במעשיו לניהול חיי כלכלה תקינים, העובדה כי המחדלים לא הוסרו, כאשר סכום קרן המס עומד על סך של 240,000 ₪ ובתוספת ריביות וקנסות מגיע הסכום לכדי 400,000 ₪. המאשימה עתרה להטלת מאסר בפועל ארוך, מאסר מותנה וקנס מרתיע, תוך הצגת פסיקה ענפה.

בית המשפט ציין את חומרתן של עבירות המס ואת מידת תוצאותיהן ההרסניות למשק, לכלכלה ולחברה וכי יש להבהיר לעברייני המס כי מעשיהם לא יפגעו רק בכיסם אלא גם בחירותם.
יחד עם זאת ציין בית המשפט כי המשטר הדמוקרטי דוגל גם בענישה אינדיבידואלית הדנה את האדם על מעשיו שלו ולא ניתן לקבוע כללים מבלי לפתוח פתח לחריגים שיוצאו מאותם כללים, בהתקיים נסיבות שיצדיקו זאת.
השאלה שעמדה לדיון בפני בית המשפט היא האם במקרה זה, כאשר אין עוררין על ביצוען של עבירות חמורות שדינן מאסר ממושך וקנס מרתיע, יש מקום לראותו כמקרה חריג המצדיק סטייה מנורמת הענישה הראויה והאם ניתן לאזן סטייה זו באמצעי ענישה נוספים שיכו בכיסו של הנאשם כדוגמת קנס מרתיע שאי תשלומו יביא למאסר ארוך.
בית המשפט סקר בהרחבה את מצבו של הנאשם אשר ניתמך בתסקיר שירות המבחן שהוגש בפניו, ובמיוחד: שיקומו הארוך של הנאשם, את העובדה כי אין ביכולתו של הנאשם לשלם את חובותיו ולפיכך רשות המיסים יזמה את הכרזתו כפושט רגל, את הודייתו של הנאשם בעובדות כתב האישום, את קבלת האחריות על מעשיו ועצם ביצוען.
במכלול השיקולים קבע בית המשפט, כי ניתן לסווג מקרה זה תחת אותם מקרים חריגים שניתן להטיל עליהם מאסר בדרך של עבודות שירות, תוך איזון בקנס גבוה וחלף מאסר ארוך וממושך, כך שהנאשם לא יצא נשכר מחטאיו וידע מדי יום שההזדמנות שניתנה לו בתיק זה משמעותה עבודה קשה במקום מאסר בפועל ופתיחת פתח של תקווה עבורו.
בית המשפט גזר על הנאשם מאסר בפועל למשך 6 חודשים שירוצו בעבודות שירות, מאסר מותנה וקנס כספי בסך 120,000 או 12 חודשי מאסר תמורתו שישולם ב- 40 תשלומים חודשיים.

הערת המערכת- בית המשפט היה מודע לעובדה כי לא הוסרו המחדלים בתיק ונתן משקל מכריע לסכנה של כליאת הנאשם בשלב זה של חייו העלולה לשלבו בשנית בעולם הפשע, ולמחוק בכך שנים רבות של שיקום ושל תועלת חברתית.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר