מיסוי פלילי מס הכנסה: מפעיל חנות בגדים הסיר מחדלים לפני הגשת כתב אישום ונשלח לשמונה חודשי מאסר.

מיסוי פלילי מס הכנסה: מפעיל חנות בגדים הסיר מחדלים לפני הגשת כתב אישום ונשלח לשמונה חודשי מאסר.

בית משפט השלום בבאר שבע גזר 8 חודשי מאסר על סמיר אלקצאצי (להלן:"הנאשם") בגין ביצוע עבירות בניגוד לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש}, תשכ"א- 1961 (להלן:"הפקודה").
מעובדות כתב האישום עולה, כי הנאשם הפעיל בין השנים 2002-2006 חנות בגדים בשוק העירוני ברהט, ניהל פנקסי חשבונות כוזבים והעלים מס.
בכל שנות המס הרלבנטיות נקט הנאשם אותה שיטה ואותו דפוס פעולה, כאשר נמנע מלהעביר לרו"ח חלק ניכר מחשבוניות קניותיו כך, שלא נרשמו בספרי העסק.
בדרך זו השמיט הנאשם במזיד הכנסות מהדו"ח השנתי שהוגש לפקיד השומה. סך העלמת הקניות ע"י הנאשם בשנות המס הרלבנטיות לכתב האישום עומד על 1,351,039 ₪.
הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו יודה הנאשם בביצוע 5 עבירות של השמטת הכנסות לפי סעיף 220(1) לפקודה וכן בביצוע 5 עבירות של ניהול פנקסי חשבונות כוזבים לפי סעיף 220(4) לפקודה.
כמו כן הוסכם כי התביעה תגביל את טיעוניה ל-8 חודשי מאסר בפועל ואילו ב"כ הנאשם יהיה חופשי בטיעוניו ויעתור לעונש של של"צ.
שירות המבחן אליו נשלח הנאשם המליץ להשית על הנאשם עונש מוחשי של מאסר בדרך של עבודות שירות לאור העובדה כי הנאשם בצעירותו הסתבך בפלילים אולם נטש את אורח החיים הפלילי.
יודגש, בטרם הגשת כתב האישום הגיע הנאשם עם רשויות המס להסדר, שילם את כל חובותיו והסיר את כל המחדלים.

בית המשפט פסק:

בית המשפט ציין, כי עבירות מס הוגדרו בפסיקה כמכת מדינה ורעה חולה על שום שכיחותן ותפוצתן, וכן על הנזק הכבד שהן מסיבות לכלכלת המדינה ולקופה הציבורית.
לא בכדי נקטו בתי המשפט במדיניות ענישה מחמירה כשהדגש מושם על הרתעת היחיד והרבים בשילוב עם שיקולי הגבול וההוקעה. בית המשפט ציין את דבריו של כב' השופט לוי בע"פ 2407/05 מן ואח' נ' מ"י, כי

"אין מנוס מלהבהיר כי במקרים הראויים, הוא עלול לשלם על כך לא רק בממונו, אלא גם בחירותו"

בית המשפט פסק כי מדובר בתקופה ממושכת המשתרעת על פני לא פחות מ- 5 שנים, כאשר סכומי הרכישות שהושמטו תפחו לסכום מצטבר של 1.3 מיליון ויותר.
התקופה הממושכת מורה על כך שעבירת המס הפכה אצל הנאשם לדבר שבשגרה, ואלמלא ביקורת של רשות המיסים בנוגע לפערים שבין דיווחי הספקים לדו"חות שהגיש, הוא היה ממשיך במעשיו ולא נתפס.
לאחר ששקל את הנסיבות לחומרא ואת הנסיבות לקולא קבע בית המשפט, כי לא ניתן יהיה למגר את התופעה של עבירות מס אלא באמצעות ענישה מרתיעה וחד משמעית של מאסר בפועל ולא למטה מזה.
בית המשפט גזר על הנאשם 8 חודשי מאסר לריצוי בפועל וקנס כספי בסך 40,000 ₪.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר