הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את הדו"ח השנתי לשנת 2016

העבירות הכלכליות הפופולריות ב 2016 לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת דו"ח שנתי לשנת 2016 הסוקר את פעילותה, מספק רקע כללי אודות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם ומלווה בנתונים סטטיסטיים מקיפים. ​​

הדו"ח מתייחס להתפתחויות המשמעותיות בשנה החולפת בפעילות הרשות, בראשן עלייה משמעותית בהיקפי פעילותה של הרשות ושיתופי הפעולה המודיעיניים שלה עם גופי האכיפה והביטחון בארץ ובעולם.

בשנת 2016 הייתה הרשות מעורבת בייזום וליווי מספר חסר תקדים של חקירות כלכליות, תוך מיקוד בתחומי פשיעה מאורגנת, פשיעה כלכלית מתוחכמת וחוצת-גבולות, חשבוניות פיקטיביות, שחיתות שלטונית, מימון טרור, זיוף ומרמה ועוד, וכן איתור נתיבי הלבנת הון ומיפוי נכסים לחילוט. במישור הבינלאומי, הובילה הרשות בשנה האחרונה הישג בינלאומי ומקצועי מהמעלה הראשונה – צירופה של ישראל כמדינה משקיפה בארגון הבינ"ל ה-FATF, לאחר מאמץ דיפלומטי ממושך, משותף עם משרד החוץ ומשרד האוצר. הדו"ח אף סוקר את פעילות הרשות בתחום החקיקה, ייזום וקידום תיקוני חקיקה הנחוצים לשיפור המשטר בישראל והתאמתו לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום, אותם מובילה הרשות בשיתוף עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ומכלול הגופים הפועלים בתחום.

הדו"ח מציג תמונת מצב של הפשיעה הכלכלית בישראל לשנת 2016 כפי שזו משתקפת בעבודת הרשות ומציג נתונים סטטיסטים רבים ומגוונים, למשל:
תחום הפעילות העבריינית המוביל הנקשר לביצוע עבירות הלבנת הון או מימון טרור ב-2016 הינו הונאה, זיוף ומרמה (29%). מדובר בעלייה של כ-12% משנת 2015, אותה ניתן לייחס, בין השאר, לקפיצת המדרגה המשמעותית בשיתופי הפעולה עם גופי האכיפה והביטחון בארץ ובעולם. בנוסף תחום השוחד והשחיתות ציבורית מוסיף להוות תחום פעילות משמעותי (20%), לצד מימון הטרור (11%).
דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2016 היו שימוש במזומן (14%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע (12%), העברות בינ"ל (11%), חברות ואנשי קש (8%), פעילות במקלטי מס (7%) פעילות בנדל"ן (6%) ועוד.
בשנה החולפת ניכר גידול ניכר בהיקפי פעילותה המודיעינית של הרשות, דוגמת גידול של 23% בבקשות גופי האכיפה לקבלת מודיעין פיננסי מהרשות, לצד העמקה משמעותית בפעילותה במישור המודיעיני הבינלאומי, תוך קבלת מאות פניות מעשרות רשויות מקבילות בחו"ל.
נמשכת מגמת העלייה בדיווחים המתקבלים לרשות מגורמים פיננסיים. במהלך שנת 2016 נתקבלו ברשות מעל ל-1.7 מיליון "דיווחים רגילים" על פעולות פיננסיות. מקורן של מרבית הפעולות המדווחות בדיווחים רגילים הינו במערכת הבנקאית: כ-74% מהפעולות המדווחות בשנת 2016.
מספר ה"דיווחים הבלתי רגילים" (דיווחים על פעילות שבראיית המוסד המדווח, בהתבסס על היכרותו עם הלקוח ופעילותו היא אינה רגילה) עמד השנה על למעלה מ-78,000 דיווחים. מספר דיווחים זה מהווה גידול של כ- 6% יחסית לשנת 2015, וגידול של כ-75% ביחס לשנת 2012. מקורם של כ-70% מהדיווחים הבלתי רגילים הינו במערכת הבנקאית.
​ניכרת מגמת עליה משמעותית בדיווחים הבלתי רגילים של סקטור נותני שירותי המטבע (הצ'יינג'ים). בשנה האחרונה עלה מספר דיווחיהם בכ- 150%, ודיווחיהם מהווים כ- 16% מכלל הדיווחים הבלתי רגילים לשנת 2016. בדומה לשנים קודמות, יתרת הדיווחים הבלתי רגילים מתקבלים בעיקר מחברות וסוכני הביטוח (5%), חברות כרטיסי האשראי (5%) ובנק הדואר (2%).

דו"ח הרשות סוקר גם התפתחויות הנמצאות במוקד ההתעניינות העולמית – מימון טרור, ובפרט אפיקי מימון נפוצים, ביניהן העברות כספים ממדינות תומכות טרור (בגלוי או בסתר), גיוס תרומות מהציבור או מיחידים בעלי ממון, מימון עצמי של ארגוני טרור על ידי פעולות חוקיות ובלתי חוקיות. הרשות פעלה רבות לשיפור והרחבה של מנגנונים המאפשרים איתור מקורות מימון, חשיפת תשתית פיננסית התומכת בפעילות טרור, הקפאה מהירה של כספים ואף מיפוי וניתוח דפוסי מימון של ארגוני טרור. בשנת 2016 הרשות נטלה חלק פעיל בפרויקטים בינלאומיים ובמיזמים מקומיים המתמקדים במימון טרור, ועל ידי כך סייעה מדינת ישראל למדינות אחרות ופעלה לעידוד שיתוף פעולה בתחום.

עוד עולה מהדו"ח כי היקף ואיכות שיתוף הפעולה מצד הסקטור הפרטי עולה בהתמדה. בשנת 2016 קיימה הרשות מספר רב של הדרכות יזומות באמצעים שונים עם הגופים המדווחים ופעלה לייעול קליטת הדיווחים. תהליכים אלה מובילים לשיפור מהימנות ואבטחת המידע, ייעול תהליך הדיווח והמשוב אל מול הגורמים המדווחים ויוביל לחסכון בעלויות. לצד אלה מציג הדו"ח פרויקטים מורכבים אותם מובילה הרשות, ביניהם היערכות המדינה לקראת הביקורת הבינלאומית הקרבה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור שייערך על ידי ארגון ה- FATF, אשר הצלחה בה הינה תנאי לקבלת ישראל כמדינה חברה בארגון. כחלק מן הביקורת, הרשות מובילה את פרויקט הערכת הסיכונים הלאומית, לה שותפים גופי ממשל וחברי הסקטור הפרטי, אשר מטרתה זיהוי והערכת סיכוני הלבנת ההון ומימון טרור מולם נצבת ישראל, סיכונים אלו יקבעו את מדיניות וסדרי העדיפויות בתחום בשנים הקרובות. חלקים מסקר סיכונים זה יפורסמו במהלך שנת 2017.

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד: "מיום כניסתי לתפקידי כשרת המשפטים הדגשתי את מחויבותי למאבק בפשיעה הכלכלית, בהלבנת הון ובמימון טרור כאסטרטגיה למלחמה בעבריינות הפשיעה החמורה בישראל במציאות בה שיטות הפעולה הולכות ונעשות מתוחכמות יותר ויותר, לרשות ולמקביליה בעולם ישנה תרומה מכרעת באיתור מגמות ודפוסי הלבנת הון ומימון טרור, למען השמירה על הביטחון של כולנו. אני מברכת את הרשות וד"ר שלומית ווגמן-רטנר העומדת בראשה, על תנופת העשייה וההישגים של הרשות ועל שימור מעמדה של מדינת ישראל כגורם מוביל ומוערך בזירה הבינ"ל במאבק בעבריינות הלבנת ההון ומימון הטרור".

מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור: "״הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עברה ועוברת תהליכי התחדשות ומיקוד שממצבים אותה כגוף מוביל ומשמעותי במאבק בפשיעה הכלכלית. אני שמחה לראות כיצד השקעת המשאבים המשמעותית מצד משרד המשפטים נושאת פרי ומביאה להגברת האפקטיביות של הרשות ולתרומה ייחודית לתמונת המודיעין בחקירת עבירות כלכליות ופעילות מימון טרור.״

ראש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "הרשות ממשיכה לקצור הצלחות והישגים משמעותיים. בשנה החולפת הפגינה הרשות קפיצת מדרגה משמעותית בשיתופי הפעולה עם גופי האכיפה והביטחון בארץ ובעולם, יזמה וליוותה מספר חסר תקדים של חקירות כלכליות, ובכלל זאת בתחומי הפשיעה המאורגנת, פשיעה כלכלית מתוחכמת וחוצת-גבולות, מימון טרור, שחיתות שלטונית, ועוד. אפקטיביות פעילות הרשות זכתה השנה גם להכרה בינלאומית משמעותית, המשתקפת בזכייה במקום הראשון בתחרות בינלאומית וצירופה של ישראל כמשקיפה לארגון ה-FATF היוקרתי. הרשות מובילה כיום פרויקטים מורכבים, פועלת לקידום יזמות חקיקה הנחוצות לשיפור המשטר בישראל והתאמתו לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום, והכל ליצירת מאבק כולל ומשולב כנגד הלבנת ההון ומימון הטרור בארץ ובעולם. ברצוני להודות לשרת המשפטים ומנכ"לית המשרד על תמיכתן בהליכי פיתוחה וקידומה של הרשות בשנה האחרונה. לבסוף, תודתי העמוקה לעובדי ומנהלי הרשות על עבודתם המקצועית והמסורה, הזוכה להערכה רבה בישראל ובעולם".





ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר