כתב אישום בגין קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות נוספות

כתב אישום בגין קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות נוספות

על פי כתב האישום, במועד שאינו ידוע במדויק טרם התקופה הרלוונטית לכתב האישום, 2009-2015, גמלה החלטה בלבו של כהן לנצל את שאיפתם של רבים, בעיקר קטינים, לזכות בפרסום בסרטי קולנוע ובתוכניות טלוויזיה נחשקים במטרה לקבל לרשותו סכומי כסף גדולים במרמה ושלא כדין. כהן פעל לקבל מקורבנותיו סכומי כסף גדולים ככל שניתן, באמצעות מצגי שווא ואמצעי שכנוע שלא כדין, וזאת אף שלא היה בידו לקיים המוצג והמובטח ותוך שלילת אפשרותם להשיב את הכספים שהופקדו.

במטרה להוציא אל הפועל את תכנית המרמה, וכדי להסתיר ולהסוות את מעורבותו בביצוע העבירות והנאתו מפירותיהן האסורים, הקים כהן מערך חברות קש- "התעשיה", "גלובוס" ו"סמארט קסט". כהן היה הבעלים היחידי, הדירקטור היחידי, הנהנה האחרון והמנהל על פיו יישק דבר בכל אחת מהחברות, מיום ייסודה. תבור היה עורך דינם של כהן ושל החברות בשנים 2011-2015 וקיבל עבור מעשיו בתקופה זו תשלום המסתכם בכ-800,000 ש"ח בקירוב. מרים כהן היא אמו של אורן כהן.

נוכח העובדה כי כהן כבר פעל בעבר לפי תכנית מרמה דומה, והדבר היה ידוע לעוסקים בהפקות ולחברות כרטיסי האשראי ופורסם באמצעי התקשורת ובאינטרנט, ידע כהן כי בזהותו האמתית, ובשל המוניטין השלילי שיצא לו, יסרבו חברות אשראי לסלוק עבורו כספים, חברות הפקה יסרבו להזמין ממנו ניצבים, וקורבנות פוטנציאליים יזהרו ולא יפלו ברשת המרמה. במטרה להסתיר את בעלותו, שליטתו וזכויותיו בחברות, ולשם הונאת הגורמים האמורים מעלה, יצר כהן יחד עם תבור מצג שווא לפיו הוא אינו קשור בחברות בכך שרשם בכזב אנשי קש כבעלים ודירקטורים בחברות.

כהן פנה בכזב, ובמסווה חברות הקש, לחברות כרטיסי האשראי ישראכרט וכאל וקיבל באמצעותן במרמה על סמך מצג שווא זה סליקת כספים בסך 10,942,152 ש"ח. כהן פרסם באתרים פופולריים באינטרנט ובאפליקציות דומות, מצגי שווא לפיהם ביכולתו ללהק את הפונים, ובעיקר קטינים, כשחקנים וניצבים בסרטים תוך שהוא מכוון במודע לסדרות טלוויזיה פופולריות ולפרסומות. כהן דרש וקיבל אלפי שקלים מכל אחד מקרבנות המרמה, כדי להגדיל ככל הניתן את סך תקבולי המירמה, וזאת בידיעה כי אין ביכולתו לקיים המוצג והמובטח, ביודעו כי יציב בהפקות רק אחוז זעיר מהקרבנות בהפקות, ואף אלו יקבלו סכומים זעירים ביחס לסכום שמסרו ובידיעה כי אין דרישה לתפקידים שפרסם ושהפקות שפרסם אינן פעילות או שאינן קשורות עימו כלל. בנוסף, כהן הציג מצג שווא לפיו הוא רשאי לתווך בין ילדים לבין ההפקות להעסקת הילדים בהופעה או צילומים, כאשר לא היה בידו היתר לתיווך בהעסקת הילדים מאת שר הכלכלה והתעשייה וכל פעולותיו נעשו בניגוד לחוק עבודת נוער.
במטרה לתת אמינות למצגי השווא שהציג מול קורבנותיו, ואגב כך גם לקבל במרמה סכומי כסף נוספים, פנה כהן בכזב, במסווה ובאמצעות עובדיו בחברות הקש, להפקות שונות, קיבל הזמנות עבודה בהיקף קטן ויצר מצג שווא לפיו הוא מקיים פעילות עסקית ענפה מול ההפקות.

בהסתמך על מצגי השווא קיבל כהן מקורבנותיו במרמה כ-20,000,000 ש"ח. במטרה להסתיר את זכותו בכספים שקיבל מהעבירות המתוארות לעיל וכדי שיוכל לעשות בו שימוש עתידי, ובמטרה למנוע דיווח נכון לפי חוק איסור הלבנת הון, פתח כהן חשבונות בבנק, בהם הסתיר את בעלותו בכך שרשם בכזב את חברות הקש ואת אנשי קש כנהנים בחשבונות, והפקיד בחשבונות אלו 20,898,535.47 ש"ח. בנוסף, כהן קיבל הסכמי ושירותי סליקה מחברות האשראי, בהם הסתיר את בעלותו בכך שרשם בכזב את חברות הקש ואת אנשי הקש כנהנים, וסלק כספים בסך 10,942,152 ש"ח. כמו כן, בצוותא חדא עם אמו, פתח כהן חשבון בנק נוסף בו הסתיר את בעלותו בכך שרשם בכזב את אימו כבעלים ונהנית יחידה, העביר לחשבון זה 18,574,703 ש"ח והעביר כספים מהחשבון לחשבונות החברות, ולשימושו האישי בסך 18,563,754 ש"ח.
במטרה לסייע לכהן בהוצאתן לפועל של תכנית המרמה ותכנית הלבנת ההון, תבור, בצוותא חדא עם כהן, הקים ורשם בכזב ברשם החברות את חברת "סמארט קאסט" ואת חברת "גלובוס"; רשם בכזב במסמכי חברות הקש אנשי קש כבעלים ודירקטורים, שינה והחליף את אנשי הקש מדי פעם בפעם, והעביר את הדיווחים הכוזבים לרשם החברות; סייע לכהן לשכנע את אנשי הקש להירשם בכזב כבעלים ומנהלים בחברות הקש והכין ואישר בחתימתו מסמכים כוזבים באשר לבעלי השליטה והנהנים בחשבונות הבנק.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר