חברת סימנס ישראל הורשעה בקשירת קשר לביצוע פשע

חברת סימנס ישראל הורשעה בקשירת קשר לביצוע פשע – פרשת סימנס

בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת מיכל אגמון-גונן) הרשיע את סימנס ישראל בע"מ, חברה ישראלית בשליטת הקונצרן הבינלאומי SIEMENS AG, בעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע, וזאת על פי הודאתה במסגרת הסדר טיעון.

לפי ההסדר הודתה חברת סימנס ישראל בביצוע עבירה של קשירת קשר לביצוע פשע, והסכימה לדרישת המדינה לשלם קנס בסך 63 מיליון ₪ לקופת המדינה. כמו כן יוארך בשנה מינויו של המפקח החיצוני שמונה לחברה במסגרת ההסדר שנחתם עם SIEMENS AG. עם הרשעת סימנס ישראל מגיעה היום הפרשה לסיומה, לאחר שבכירים בחברת חשמל הורשעו במסגרת הסדר טיעון בקבלת שוחד, והושתו עליהם עונשי מאסר משמעותיים.

לפי כתב האישום המתוקן, בו הודתה והורשעה החברה, בתקופה הרלוונטית לאישום, כאשר לסימנס העולמית ולסימנס ישראל היו אינטרסים כלכליים משמעותיים בחברת החשמל, נרקמו בין סימנס וסימנס ישראל לבין בעלי תפקידים שונים בחברת החשמל יחסים שחרגו מיחסי עבודה מקובלים בין נציגי חברה ממשלתית לנציגי ספק המשתתף דרך קבע במכרזי החברה. בנוסף, סימנס ישראל הורשעה בגין מעורבותה ביצירת תשתית להעברת כספים מסימנס העולמית לנמענים שונים ובהסתרת מקורם – תוך שימוש בחשבונות קש והסכמי ייעוץ פיקטיביים.

לפי כתב האישום המתוקן, במסגרת מעורבותה של סימנס ישראל הועברו בסך הכל 9.5 מיליון דולר, שהיו מיועדים לתשלומי שוחד לעובדים בכירים בחברת החשמל. במקביל, הועברו מכספים אלה תשלומים לעובדים בכירים בחברת החשמל החל ממרץ 2002 ואילך. בסך הכל שולמו בפועל כ – 2.5 מיליון דולר לעובדי חברת החשמל.

ההחלטה להתקשר בהסדר האמור התבססה על נסיבותיה הייחודיות של הפרשה בעניינה של החברה, ובין היתר על השיקולים הבאים:

  • מדובר באירועים שהתרחשו בין השנים 2004-1999 והחברה ביצעה תהליך מקיף ומשמעותי של שינוי התרבות הארגונית שאפיינה אותה בעבר, וזאת בין היתר על ידי קביעת תכנית ציות מקיפה למניעת הישנות מקרים מהסוג המתואר בכתב האישום ועל ידי מינוי מפקח חיצוני לצורך פיקוח על אכיפת המדיניות האמורה ועל קיומם של הליכי ציות לחוק נאותים ומספקים.
  • כחלק משינוי התרבות הארגונית ולקיחת האחריות על מעשי העבר, מסרה החברה כי כלל העובדים המעורבים במעשים נשוא כתב האישום עזבו או פוטרו על ידה לפני שנים רבות, וכן שכל הנהלתה הוחלפה מאז האירועים נשוא כתב האישום.
  • המדינה קיבלה לידיה ועיינה בדוחות המפקח החיצוני ביחס לשנה שחלפה מאז מינויו, ועל פי האמור בדוחות אלה הנאשמת אימצה לעצמה כללי התנהגות המשקפים סטנדרטים נאותים של ציות לחוק.
  • למדינה הוצג הנזק הבלתי מידתי שיגרם לחברה מהמשך ניהול ההליך הפלילי כנגדה.

לאור שיקולים אלה ותנאי ההסדר, סברה המדינה כי חתימת ההסדר עם סימנס ישראל משרתת את תכליות האכיפה נגד תאגידים ועונה על האינטרס הציבורי בנסיבות העניין, זאת אף שככלל הנורמה המצופה מתאגידים היא להטמיע מראש תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית ונורמות נאותות של ציות לחוק, ולגילוי יזום, מלא ומידי לרשויות לאחר גילוי דבר ביצוען של עבירות.\

הפרשה כללה חקירה מאומצת ומורכבת של מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, במסגרתה בוצעו חיקורי דין ברחבי העולם, נוכח הצורך לחשוף את מנגנון הסתרת כספי השוחד באמצעות חשבונות קש.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר