פרח לרנר הודתה במרמה והפרת אמונים ותורחק משירות המדינה ל-5 שנים

משמעותו של הסדר מותנה – שעליו מסכימים הצדדים לפי החוק – היא שהחשוד מודה בעובדות המהוות עבירה ובביצוע עבירה ומתחייב לקיים תנאים שיפורטו בהסדר. במידה שהחשוד יקיים את התנאים – לא יוגש נגדו כתב אישום, והתיק נגדו ייסגר בעילה של "סגירה בהסדר". במידה שהחשוד לא יקיים את התנאים במועד עליו הוסכם בהסדר – יוגש נגדו כתב אישום וינוהל נגדו הליך פלילי בבית המשפט.

לפי ההסדר שגיבשה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, על דעת פרקליט המדינה, בהמשך להודאתה של לרנר בביצוע העבירה, נגד לרנר תוגש תובענה לבית הדין המשמעתי של נציבות שירות המדינה, במסגרתה היא תודה בשורה של עבירות משמעת, ובכלל זאת תודה בכך שפעלה בניגוד עניינים והשתמשה ביכולתה לעסוק בתפקידה ללא מגבלות כלשהן. במסגרת זו קידמה לרנר בלשכת ראש הממשלה עניינים של כמה לקוחות של בעלה, שניהל משרד יחסי ציבור. העונש המוסכם שביה"ד יתבקש להטיל על לרנר בהסכמה יכלול פיטורין ו-5 שנות פסילה משירות המדינה.

בנוסף, במסגרת תנאי ההסדר המותנה, תוטל על לרנר מגבלה בת שנה מלמלא תפקיד בעל אופי ציבורי וכן תחוייב לרנר בקנס בסך 20 אלף שקל.

פרח לרנר שימשה בין 2009 ל-2015 כיועצת ראש הממשלה לענייני חקיקה וכנסת. היא היוותה גורם מרכזי ומשפיע בעבודת ראש הממשלה ולשכתו ובעבודת הממשלה בכללותה והיה לה משקל משמעותי והשפעה על פגישות של גורמים שונים עם ראש הממשלה והחלטות אחרות שמתקבלות בלשכתו. בעלה, אבי לרנר, עוסק במתן שירותים של יחסי ציבור וקשרי ממשל באמצעות חברת לרנרקום שבבעלותו, המתמחה בחברה הדתית-לאומית. על-פי כתב האישום בו הודתה לרנר, חלק מלקוחותיו של בעלה שכרו את שירותיו נוכח ידיעתם כי רעייתו עובדת בלשכת ראש הממשלה ומקורבת לראש הממשלה, ומתוך כוונה כי תהווה "ערך מוסף" בקשרי ממשל ותסייע להם. לרנר ידעה בשני מקרים כי לקוחותיו של בעלה משתמשים בה כ"זרז" או כ"קיצור דרך" במשרד.

לרנר נכנסה לתפקידה ללא עריכת הסדר ניגוד עניינים, זאת בעקבות הצהרתה שאין לה או לבעלה זיקה שעלולה להעמידה בחשש לניגוד עניינים, והתחייבה לעדכן על שינוי במצב זה. אלא שהתברר כי היא נמנעה מלדווח על עיסוקו של בעלה ולא עדכנה על התווספות לקוחותיו העשויים להעמידה במצב של ניגוד עניינים. עם גילוי הדבר, היועצת המשפטית של משרד רה"מ דרשה מלרנר להעביר את רשימת הלקוחות של בעלה, אך לרנר נמנעה מלעשות כן במשך 3 חודשים עד שהתייתר הצורך ברשימה, משום שלרנר היתה צפויה לעזוב את תפקידה במשרד רה"מ, וזאת למרות מספר פניות של היועצת המשפטית אליה. לרנר הודתה כי פעלה במצב של ניגוד עניינים כאשר באה בממשק עם מספר לקוחות של בעלה.

בתום בחינת תיק החקירה הגיעה הפרקליטות למסקנה כי מעשיה של לרנר עולים לכאורה לכדי עבירה של מרמה והפרת אמונים. עם זאת, על דעת פרקליט המדינה והמשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, הוחלט כי במכלול נסיבות העניין – ונוכח אופיים של מעשיה, הגובל בתחום המשמעתי, האינטרס הציבורי ימוצה אם לרנר תסכים להודות במעשיה מיד בתחילת ההליך ותסכים לענישה משמעותית מוסכמת בהליך משמעתי – הכוללת פיטורין ופסילה לשנים ארוכות משירות המדינה, יחד עם ענישה נלווית נוספת. על כן הוחלט על סגירת התיק בהסדר מותנה, שהינה אופציה שהחוק מאפשר כאשר אדם מוכן להודות בעובדות כתב האישום ולקבל אחריות על מעשיו.

בעניינו של בעלה, אבי לרנר, טרם התקבלה החלטה.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר