נדחה ערעורו של בעלי קבוצת הכדורגל ע"י המחוזי שאישר למע"מ לנקוט בהליכי גביה מיוחדים לגביית חוב החברה לניהול הקבוצה

היום הותר לפרסום פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז,כב' הש' ד"ר אחיקם סטולר, אשר דחה את ערעורו של אלי טביב על הליכי גביה מיוחדים שננקטו נגדו מכוח סעיף 106 לחוק מע"מ לגביית חובות שיצרה החברה לניהול הפועל כפר סבא למע"מ בגין חיוב שהוצא לה בשנת 2007.

ממצאי החקירה שנוהלה על ידי מע"מ שיוצג בהליך על ידי עו"ד יעל נוה ועו"ד נועה ברגר מהיחידה לפירוקים וגביה קשה, עלה כי בעוד הליכי ערעור המס בקשר לחיוב שיצאה לחברה תלויים ועומדים, מכרה החברה שלושה כרטיסי שחקנים למועדון הפועל תל אביב בתמורה לסך של 8,000,000 ₪.

כמו כן עלה כי במסגרת הסכם שנחתם בין החברה לאגודת הספורט הוסכם כי הסך האמור שייך לחברה בלבד ולאגודת הספורט אין כל זכות בהם ובתוספת לאותו הסכם נקבע כי הכספים יועברו ישירות לאלי טביב כהחזר בגין הלוואת בעלים.

לאור האמור פעלה רשות המסים מכוח סעיף 106 לחוק מע"מ ונקטה בהליכי גביה נגד טביב לגביית חובות החברה מכספי מכירת כרטיסי השחקנים אשר הועברו לידיו.

רשות המסים טענה כי סעיף 106 לחוק מע"מ נחקק בין היתר על רקע ניצול התפר שבין מועד הוצאת החיוב במס למועד הפיכתו לסופי ובר גביה לצורך העברת נכסי חברות חייבות במס לבעלי עניין בהן, באופן ישיר או עקיף מבלי שלרשות המסים תהיה אפשרות מעשית להתמודד עם העברות אלה. עוד טענה הרשות כי שליטתו הבלעדית של טביב בנכסי החייבת יצרה מנגנון הסכמי שהבטיח מראש את העברת כספי החברה ישירות אליו מבלי להותיר "כרית ביטחון" לכיסוי חוב החייבת לרשות המס.

מנגד טען טביב כי לא היתה לו כוונה להתחמק מתשלום מע"מ והוא פעל בתום לב.

בפסק דין ארוך ומנומק שסקר וניתח את כל הנימוקים העובדתיים והמשפטיים של הצדדים קבע בית המשפט המחוזי כי מע"מ רשאי לגבות מאלי טביב את חובותיה של החברה לניהול הפועל כפר סבא.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר