רשות ניירות ערך השלימה את חקיקת תקנות מימון המונים לחברות מחקר ופיתוח ולעסקים קטנים ובינוניים

רשות ניירות ערך השלימה את חקיקת תקנות מימון המונים לחברות מחקר ופיתוח ולעסקים קטנים ובינוניים

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "תקנות מימון המונים יאפשרו להגשים חלומות של יזמי היי טק במדינת הסטארט-אפ;
התקנות מהוות נדבך נוסף למהלכים שתכליתם הורדת עלויות רגולטוריות ובהם הקלות לחברות קטנות, הקלות לחברות בהנפקות חדשות, תמריצי מס ועוד".

ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום את נוסח התקנות בנושא מימון המונים.
תקנות אלה משלימות את המנגנון שנקבע בחוק ניירות ערך, כפי שתוקן במסגרת הצעת החוק לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום הטכנולוגיה העילית (היי-טק) אשר אושרה בכנסת בסוף שנת 2015.

הנתונים בשנים האחרונות מלמדים כי מימון חברות הזנק בשלבי הפיתוח והצמיחה נעשה היום בעיקרו בידי קרנות הון סיכון ישראליות וזרות אשר יוצרות תלות של חברות ההיי-טק בהון זר. בנוסף, גם העסקים הקטנים והבינוניים בישראל נתקלים בקשיי מימון ונזילות רבים בפעילותם מול המערכת הבנקאית. נתונים אלה מצביעים על הצורך הגובר במציאת פתרונות יעילים לגיוסי הון וחוב לחברות הזנק ישראליות ולעסקים קטנים ובינוניים, הן דרך הבורסה הישראלית והן מחוץ לבורסה.

בתקופה האחרונה, הובילה רשות ניירות ערך שורה של מהלכים למתן הקלות לחברות קטנות, הקלות להנפקות חדשות של חברות, עידוד הקמת קרנות הון סיכון סחירות אשר ישקיעו בחברות מחקר ופיתוח שאינן נסחרות בבורסה וקידום פתרונות מימון חוץ בנקאיים כדוגמת מימון המונים.

במסגרת התקנות שאושרו היום נקבעו התנאים לרישום רכז הצעה ברשות ניירות ערך, החובות המוטלות עליו ואת התנאים להצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה במנגנון של מימון המונים. התקנות שאושרו היום אף הותאמו למספר רב של הערות הגופים שהעירו בדיון הקודם שנערך בוועדת הכספים, על ידי הגדלת סכומי הגיוס האפשריים במסגרת מנגנון מימון ההמונים, מתן אפשרות לרכז ההצעה לקבל ניירות ערך בחברות המגייסות באמצעותו, הבהרת החובות המוטלות על רכז ההצעה וכדומה.

התקנות ייכנסו לתוקף חצי שנה לאחר פרסומן ברשומות.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר