מכתבי שימוע לקבלן גבריאל מגנזי וחשודים נוספים בגין עבירות מרמה, עבירות הלבנת הון ועבירות נוספות

מכתבי שימוע לקבלן גבריאל מגנזי וחשודים נוספים בגין עבירות מרמה, עבירות הלבנת הון ועבירות נוספות

פרקליטות מיסוי וכלכלה ורשות ההגבלים העסקיים הודיעו היום לב"כ של הקבלן גבריאל מגנזי, המהנדס גיל שולדנפריי ומזכירת החברה הכלכלית לשוהם ,לילך הירש, כי הם שוקלים להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע בעבירות, כל אחד לפי חלקו, קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה, זיוף מסמך, מרמה והפרת אמונים, עבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, עבירות לפי חוק לאיסור הלבנת הון ועבירות נוספות.
כמו כן, הפרקליטות ורשות ההגבלים העסקיים הודיעו לחשודים מיכאל בראשי וחברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ, ניר עפרוני וחברת רולידר בע"מ, רונן גינזבורג וחברת דניה סיבוס בע"מ וחשודים נוספים, כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע, כל אחד לפי חלקו, בעבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות.

​לפי כתבי החשדות, בשנת 2005 רכש מגנזי חברה הידועה כיום כ"מגנזי תשתיות", שהייתה במועד הרכישה חברה קבלנית רשומה בפנקס הקבלנים. בסמוך לאחר הרכישה, פנה מגנזי לגיל שולדנפריי, מהנדס אזרחי, וסיכם עמו כי יירשם במרשם החברות ואצל רשם הקבלנים באופן פיקטיבי כבעל מניות, כמנהל פעיל וכמהנדס לסיווג של החברה, וזאת כדי להשתמש בשמו והכשרותיו של שולדנפריי כבסיס להמשך רישומה של "מגנזי תשתיות" בפנקס הקבלנים ולשמר את סיווגיה הקבלניים הגבוהים. על פי החשד, במשך שנים לא מילא שולדנפריי כל תפקיד הנדסי במגנזי תשתיות, לא ניהל אותה, לא היה מעורב כלל בפעילותה העסקית או המקצועית, ולא פיקח או נשא באחריות כלשהי לעבודות אותן היא ביצעה. לאחר שמגנזי קיבל במרמה את רישיון הקבלן של "מגנזי תשתיות", הוא התמודד וזכה באמצעות "מגנזי תשתיות" במספר מכרזים שפורסמו ע"י רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים שונים ורבים. לאחר הזכייה במכרזים שלא כדין, שילמו הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים ל"מגנזי תשתיות" כספים בסך כולל של מעל ל- 290,000,000 ש"ח ₪.
הפעילות הכספית בקבוצת מגנזי התאפיינה בהעברות כספיות רבות ותדירות מחשבונות הבנק של מגנזי תשתיות לחשבונות הבנק של התאגידים השונים בקבוצה. כל מניותיה של מגנזי תשתיות הוחזקו באופן פיקטיבי ולמראית עין ע"י שולדנפריי, כאשר מגנזי היה בעל השליטה האמיתי בחברה. כמו כן, מגנזי העביר את הרכוש האסור מ"מגנזי תשתיות" אל חברות אחרות בקבוצת מגנזי בהן שלט. ההוצאות הכספיות השונות של קבוצת מגנזי, וכן חלק מהוצאותיו הפרטיות, שולמו מחשבונות הבנק של חברה בבעלותו, ונרשמו בספרי הנהלת החשבונות של אותה חברה.
בחודש ספטמבר 2011 פרסמה החברה הכלכלית שוהם מכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשייה הצפוני היי פארק בשוהם. המכרז נערך בשיטה של אומדן סגור, לפיה המתמודדים נדרשים להציע הצעות מחיר אשר תיבחנה ביחס לאומדן, שאינו ידוע להם. בתנאי המכרז נקבע כי הצעות שתהיינה נמוכות ביותר מ–20% מהאומדן תיפסלנה על הסף. "מגנזי תשתיות" התמודדה במכרז, ובחודש ספטמבר 2011 קיבל מגנזי שלא כדין את האומדן מאחד מאנשי החברה הכלכלית שוהם, שזהותו אינה ידועה. מגנזי תיאם את הצעותיהם של המתמודדים האחרים במכרז במטרה לקבוע את ההצעה הזוכה, לשמש כקבלן משנה של הזוכה, ולקבל את כספי המכרז. לפי החשד, לקראת הגשת ההצעות במכרז תיאם מגנזי עם בראשי, עפרוני וגינזברג, בכירים בענף הבנייה, וחשודים נוספים, את הצעות המחיר שנמסרו למכרז. בנוסף, טרם פרסומו של המכרז, העמידה הירש, מזכירת החברה הכלכלית לשוהם, את מסמכי המכרז לעיונו של מגנזי, דבר שנתן למגנזי יתרון ביחס למתמודדים אחרים ועזר למגנזי לתאם את ההצעות עם החשודים. לאחר פרסום המכרז סיפקה הירש למגנזי באופן שוטף מידע באשר להתקדמות המכרז ואף ערכה לבקשתו טיוטת פרוטוקול סיור קבלנים בטרם העברתה לאישור בחכ"ל והנפיקה קבלה וחשבונית מס כוזבות. במספר הזדמנויות קיבלה הירש ממגנזי טובות הנאה שונות.

לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפרקליטות מיסוי וכלכלה בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.

החקירה נוהלה בידי משטרת ישראל, מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים וחקירות מס הכנסה מרכז בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר