רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על שתי חברות לניהול תיקים שקיבלו החזרי עמלות ללא הסכמת לקוחותיהם

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על שתי חברות לניהול תיקים שקיבלו החזרי עמלות ללא הסכמת לקוחותיהם

גובה העיצומים הכולל עומד על כ-95,000 ₪

בביקורת שערכה רשות ניירות ערך בשתי חברות לניהול תיקים- אי סי אמ אינווסטור בע"מ ופיטנגו השקעות בע"מ נמצא כי הן קיבלו החזרי עמלות מחברי בורסה בגין ביצוע פעולות בתיקי לקוחות אשר לא נתנו הסכמתם לכך או שהסכימו להחזר עמלות בשיעור נמוך יותר.

בהחלטת הרשות להטיל עיצום כספי על החברות נכתב כי חומרת ההפרה נובעת מהפגיעה בכספי לקוחות. מדובר בהפרה שהיא בליבת פעילותו של בעל רישיון ואינה טכנית גרידא. עם זאת, בשני המקרים הפחיתה הרשות את סכומי העיצום הכספי בשיעורים ניכרים, בשל נסיבותיו של כל אחד מהמקרים.

  • על חברת איי סי אמ אינווסטור בע"מ הטילה הרשות עיצום כספי בסך 57,398 ₪, לאחר הפחתה של 90% מסכום העיצום המקסימלי הקבוע בחוק, בשל העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה של החברה. החברה פעלה למניעת הישנות ההפרה בעתיד ולאור היקפה המצומצם יחסית של ההפרה.
  • על חברת פיטנגו השקעות בע"מ הטילה הרשות עיצום כספי בסך 36,921 ₪, לאחר הפחתה של 95% מסכום העיצום הכספי המקסימלי הקבוע בחוק, בשל העובדה כי זו הפרה ראשונה של החברה. החברה השיבה את הכספים שקיבלה ללקוחות ונקטה בפעולות למניעת הישנות ההפרה. בנוסף, התחשבה הוועדה בהיקפה הצר של ההפרה ובהשפעת העיצום על המשך פעילותה של החברה.
ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר