הלבנת הון הפקדת מזומן בבנק

זו רק שאלה של זמן שהבנק ינסה לסגור גם לך את החשבון!

בעל עסק חוקי? מחזיק בחשבון בנק? מפקיד מזומנים?

לפני כחצי שנה (עוד לפני חקיקת החוק להגבלת השימוש במזומן), פנה למשרדי דני (שם בדוי) שהינו הבעלים והמנהל במשך שנים של שתי חברות, בבקשה דחופה לעזרה.

מנהל סניף הבנק הודיע לו, כי עליו להיערך לסגירת חשבונות החברות בבנק, לאור הפקדות גבוהות של מזומן בחשבונות, או להתחייב להפחית בצורה משמעותית את הפקדת המזומנים.

בבירור העניין הסתבר, כי בשל יישום מדיניות הלחימה בהון השחור לאור חוק איסור הלבנת הון, והעובדה כי עבירות המס הינן חלק מעבירות המקור בחוק איסור הלבנת הון, וכן לאור הוראות הפיקוח על הבנקים-ניהול בנקאי תקין,

דני נחשב כלקוח בסיכון, שכן ייתכן כי המזומנים המופקדים בחשבונו קשורים להתחמקות מתשלום מיסים, או שמקור המזומנים הינו מהכנסות שלא דווחו לרשות המיסים כנדרש, ולפיכך מדובר בחשד להלבנת הון, שאז הבנק רשאי לסגור לדני את החשבונות.

בעל עסק, קרה גם לך? – צור קשר עוד היום!

מול מדיניות הבנק הכוחנית נקטתי בגישה אגרסיבית ובלתי מתפשרת, וטענתי כי הוראות החוק ברורות וכל ניסיון לסגור את החשבונות או להגביל את הפקדת המזומנים בהם, ייענה בתביעה משפטית.

במסגרת הטענות הובהר לבנק, כי קבלת כספים במזומן בחברות והפקדתו בחשבון הבנק הינה פעולה לגיטימית, אשר לבדה ובהיעדר כל ראיות תומכות, אינה מאפשרת לבנקאי לטעון לחשד לעבירות הלבנת הון.

זאת במיוחד לאור העובדה, כי לדני לא הייתה כל התנגדות להעביר לבנק את כל הדוחות השנתיים ואת ספרי הנהלת החשבונות בחברות, על מנת להוכיח, כי כל הכספים המופקדים בחשבונות הבנק מדווחים כדין לרשות המיסים. בסופו של יום הבנק חזר בו מדרישתו ודני המשיך לנהל את עסקיו כבשגרה.

יהיה מעניין לבחון כיצד יגיבו הבנקים לחוק לצמצום השימוש במזומן, אשר חוקק רק לאחרונה במהלך חודש מרץ 2018 (הקובע מגבלות שימוש במזומן בעסקה עם עוסק לעד ₪11,000 ועסקאות בין אנשים פרטיים לעד ₪50,000), ואילו קשיים יערימו הבנקים על בעלי עסקים, אשר יבקשו להפקיד בחשבונות הבנק כספים מזומנים חוקיים, בהתאם למגבלות חוק הפקדות במזומן.

כבר עתה החלו להגיע לשולחני ניצנים ראשונים של בעיות המעידות, כי הבנקים עדין לא הפנימו כי שימוש במזומנים במדינת ישראל הינו הילך חוקי, וכי המלחמה כנגד ההון השחור אינה אמורה לפגוע בצרכנים ובעסקים המכבדים את החוק.לקבלת ייעוץ משפטי במקרים דומים