בית המשפט ביטל צו כינוס נכסים לבקשת מע"מ בגין חובות של מיליוני שקלים

בית המשפט ביטל צו כינוס נכסים לבקשת מע"מ בגין חובות של מיליוני שקלים

בית המשפט המחוזי בנצרת ביטל צו כינוס שהוצא לשי סיבוני בגין חובות מצטברים של כ- 7,000,000 ₪ לעשרות נושים. מתוך כלל החוב, כ- 4,000,000 ₪ היו חוב למע"מ. על פי טענת רשות המסים, החוב למע"מ נוצר בחוסר תום לב, תוך ביצוע עבירות מס חמורות וניכוי מס תשומות שלא כדין בסכום של כ- 1,800,000 ₪. כנגד החייב ננקטו הליכים פליליים בגין ביצוע עבירות והוטל עליו עונש של 20 חודשי מאסר בפועל בנוסף לקנס כספי בסך של 100,000 ₪.

לאור העובדה שמדובר בחייב שיצר את החלק הארי של חובותיו בתיק פשיטת הרגל, כלפי המדינה, בחוסר תום לב, הוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת על ידי עו"ד בשארה זהר מהיחידה לפירוקים וגביה קשה במע"מ, בקשה לביטול צו הכינוס שניתן לחייב.

טענתו המרכזית של מע"מ הייתה כי מדובר בחובות שנוצרו בחוסר תום לב, תוך ביצוע עבירות מס חמורות ומשכך לא מגיע לחייב לחסות תחת הגנת פקודת פשיטת הרגל וכי אין להגן על מי שהפר את החוק באמצעות החוק. עוד טען מע"מ כי לא מדובר בחייב נורמטיבי שלא שפר עליו מזלו ומעד בביצוע עבירה פלילית בודדת המבקש ליתן לו הזדמנות לשקם את חייו ולתקן את דרכיו; אלא באדם שפעל בכוונה זדונית ושיטתית במטרה להונות את רשויות המס ולפגוע בקופה הציבורית. כמו כן נטען כי התנהגותו של החייב מגיעה לידי פגיעה מהותית בתקנת הציבור המצדיקה את ביטול ההליך בעניינו.

בית המשפט נעתר לבקשת מע"מ וביטל את צו הכינוס שניתן לחייב, כב' השופט יוסף בן חמו ציין "בבקשה שהגיש למתן צו כינוס לא גילה החייב כי ניהל את החברות השונות תוך התנהלות פלילית שהביאה להגשת שני כתבי אישום נגדו, כמפורט לעיל. לגבי מע"מ לא הזכיר דבר, ולגבי מס הכנסה ציין רק כי הוטל עליו קנס בשל אי הגשת דוחות וקיים סיכוי טוב כי החוב יימחק…העובדה שלא נמצאו נכסים על שם החייב איננה מצדיקה, כשלעצמה, את הכרזת החייב כפושט רגל בסופו של יום, החייב לא יהא מופטר מהחובות שיצר במרמה, ועל כן, המשך ניהול ההליך לא יביא כל תועלת".

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר