בית משפט השלום הרשיע מנהל סניף בנק בהעלמת הכנסות בסך של כ- 2.5 מיליון ש"ח

בית משפט השלום הרשיע מנהל סניף בנק בהעלמת הכנסות בסך של כ- 2.5 מיליון ש"ח

בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופט ד"ר אבינור) הרשיע מנהל סניף בנק בביצוע שבע עבירות של מרמה, עורמה ותחבולה בניגוד להוראות סעיף 220(5) לפקודת המיסים ושתי עבירות של השמטת הכנסה מתוך דו"ח.

​לפי כתב האישום, הנאשם הועסק כמנהל שכיר בבנק אגוד בשנים 1969-2010.
ביום 17.12.02 פתח הנאשם חשבון בנק בבנק ספרא בשוויץ.
במהלך השנים 2003-2011 הפיק הנאשם הכנסות מריבית על כספים שהפקיד בחשבון בשוויץ, בסכום כולל של 2,467,602 ₪.
הנאשם לא דיווח לרשות המיסים על הכנסותיו האמורות.
בשנים 2003-2009 לא הגיש הנאשם דוחות על הכנסותיו לפקיד השומה.
בשנים 2010-2011, הגיש הנאשם דוחות, אך לא כלל בהם את ההכנסות מריבית שצמחו לו בחשבון בשוויץ בסך 786,702 ₪.

ביהמ"ש קבע כי

"… עבירות מס הן עבירות קלות לביצוע אך קשות לגילוי וחשיפה. … המקרה שלפנינו יוכיח: הנאשם ביצע את העבירות במשך שנים ארוכות, ללא כל קושי ומבלי שנתפס; ואמנם נכונה השערת הנאשם כי המידע אודות עבירות אלה הגיע לרשויות רק בדרך מקרה… הדבר אך מדגיש את הקושי הרב שבגילוי ובחשיפת עבירות כגון אלה."

עוד קבע ביהמ"ש כי

" … נסיבות של העלמה מתמשכת לאורך שנים ארוכות ורצופות, שוללות על פני הדברים אפשרות שמדובר בהתנהגות שנעשתה בתוך טעות, או מתוך היסח הדעת, בפרט כאשר מדובר בהכנסות ניכרות. בנוסף, העלמה של מקור הכנסה שלם מחו"ל אף היא אינדיקטיבית למטרת התחמקות ממס, שכן היא נעשית בנסיבות שבהן הקושי של רשויות המדינה לגלות את דבר ההעלמה הינו כפול ומכופל."

בנוסף, קבע ביהמ"ש כי

"ייאמר מיד, כי הטיעונים שהעלה הנאשם במישור היסוד הנפשי – החל בטיעון ש"טחו עיניי", עבור בטיעון שאינו "מבין אנגלית", וכלה בטיעון שהחשבון בשווייץ "כאילו לא היה קיים מבחינתי" – הינם על פניהם תירוצים קלושים ומופרכים. אכן, בפרט בהתחשב בניסיונו המקצועי הרלוונטי רב השנים של הנאשם, כמו גם מעמדו המכובד כמנהל סניף בנק ידוע, מדובר בתירוצים מביכים ממש."

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר