ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה ערעור מע"מ של חברת אוסקר גרוס

ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה ערעור מע"מ של חברת אוסקר גרוס

הודעה מטעם פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי):
ביהמ"ש המחוזי בת"א (כב' השופט קירש) דחה ערעור של חברת אוסקר גרוס נגד מנהל מע"מ ת"א ברשות המיסים. בעקבות דחיית הערעור, על החברה לשלם מס בסך של כ- 6 מיליון ש"ח והוצאות משפט בסך 25,000 ש"ח.

רקע: חברת אוסקר גרוס (1996) בע"מ הינה חברת בת של חברת Oscar Gruss & Son האמריקאית, אשר הייתה חברה בבורסה בניו יורק, פעלה בשוק הנאסד"ק והציעה שירותי ברוקראז' וייעוץ שונים ללקוחותיה. החברה האמריקאית הקימה את המערערת, הנציגות הישראלית, עוד בשנת 1968. ביקורת שערכה תחנת מע"מ ומס קניה תל-אביב העלתה כי המערערת סיפקה בישראל שירותים לביצוע פעילות מסחר בניירות ערך עבור גופים מוסדיים ישראלים, כגון: בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות. אף על פי כן, המערערת דיווחה על עסקאותיה כחייבות במס בשיעור אפס לפי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, לפיו מתן שירות לתושב חוץ יהא חייב במס בשיעור אפס. מנהל מע"מ ת"א קבע כי עסקאותיה של המערערת חייבות במע"מ בשיעור מלא, שכן ניתן שירות, נוסף על חברת האם האמריקאית, גם ללקוחות ישראלים בישראל. מנהל מע"מ ת"א הוציא שומת מס עסקאות לחברה לתקופת חיוב בין מאי 2008 לבין אפריל 2013. השגה שהוגשה על ידי החברה על השומה נדחתה ולכן החברה הגישה ערעור לביהמ"ש.

המערערת טענה כי היא נתנה שירות אך ורק לחברת האם, במתכונת של Call center, ואילו השירות ללקוחות הישראלים ניתן על ידי חברת האם. מכיוון שכך, ומאחר וחברת האם הייתה בבחינת תושבת חוץ, התמורה שהתקבלה בידי המערערת מידי חברת האם הייתה חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס.
לעומת זאת, מנהל מע"מ ת"א טען, באמצעות עו"ד נגה דגן מהמחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), כי המערערת עצמה נתנה שירות ללקוחות הישראלים- בנוסף על השירות שסיפקה לחברת האם- ולפיכך אין מקום להחלת שיעור מס אפס.

ביהמ"ש קבע כי "לאחר שקילת חומר הראיות וטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי המערערת לא הרימה את נטל השכנוע המוטל עליה ולא הצליחה להראות כי הלקוחות הישראלים לא קיבלו ממנה שירות." (פסקה 36) "לטעמי במקרה הנוכחי המערערת היוותה חוליה בלתי זניחה בשרשרת מתן השירותים על ידי אוסקר גרוס (כקבוצה) ללקוחות הישראלים. חברת האם חפצה להעניק שירותי ברוקראז' לגופים מוסדיים ישראלים שמשקיעים בבורסות חו"ל. חלק בלתי נפרד מאספקת שירות זה היה קליטה סדורה ומדויקת של פקודות הקנייה והמכירה התכופות. חוליה זו נחוצה למתן השירות כולו ואף קודמת לעצם ביצוע הפקודות בבורסות הזרות. יתרה מזאת, קליטת הפקודות והעברתן לחברת האם לוותה במסירת אישורי ביצוע ללקוחות, בבדיקת התאמת העסקאות המבוצעות לפקודות שניתנו ובתיקון טעויות ופתרון בעיות. בהתחשב בהיקף הכספים המדובר ובתדירות הפעולות, אלה אינם דברים של מה בכך. עובדה היא שחברת האם בחרה להציב בישראל נוכחות עסקית מטעמה במשך שנים רבות, לא הסתפקה בקליטת פקודות "מרחוק" באופן ממוכן או ממוחשב ולא בחרה לטפל בלקוחות הישראלים באמצעות צוות הממוקם במדינה אחרת. הוכח כי המערערת שימשה כתובת זמינה ונוחה ללקוחות הישראלים והיא עצמה הדגישה שוב ושוב כי כוונתה של אוסקר גרוס הייתה כי הלקוחות הישראלים יפנו אל המערערת- ולא אל חברת האם- בכל דבר הקשור לשירות המסופק…." (פסקאות 38-39)

עוד קבע ביהמ"ש כי "מחומר הראיות עולה כי יתרון המערערת כנציגה מקומית נבע בין היתר מהיכולת לנהל עסקים בשפה העברית, ממתן מענה להפרשי השעות בין יום העסקים בישראל לבין יום העסקים בארה"ב, מההיכרות הקרובה עם צורכי המגזר המוסדי בישראל, ומהאפשרות לטפח קשרי עבודה הדוקים וקבועים עם בעלי תפקידים מטעם הלקוחות." (פסקה 40) "אין מקום למחלוקת כי במקרה הנוכחי שירותי המערערת ניתנו בישראל בכל מובן שהוא: צוותי חדר העסקאות והחדר העורפי ישבו בישראל ופעלו אך ורק בישראל. הלקוחות המוסדיים אשר פנו לצוותים אלה ועמדו בקשר הדוק איתם אף הם נמצאו בישראל. לטעמי, פרשנות לפיה שירותיו של קבלן משנה ישראלי, הפועל למען קבלן ראשי תושב חוץ, ניתנים לקבלן הראשי בלבד ולא ללקוחות הקבלן הראשי בנוסף לכך, היא צרה מדי, לפחות בהקשר המסויים של סעיף 30(א)(5) לחוק." (פסקאות 42-43)

את התיק ניהלה עו"ד נגה דגן מהמחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר