כתב אישום נגד איתי ניב ובן כהן הכולל עבירות מיסים, הלבנת הון וסחיטה באיומים

כתב אישום נגד איתי ניב ובן כהן הכולל עבירות מיסים, הלבנת הון וסחיטה באיומים

פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הגישה כתב אישום לביהמ"ש המחוזי בעיר נגד איתי ניב (40) ובן כהן (43) בגין עבירות מיסים והלבנת הון, כל אחד על פי חלקו בכתב האישום: השמטת הכנסה שיש לכללה בדו"ח, שימוש במרמה ערמה ותחבולה, עיסוק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם ועשיית פעולה ברכוש ומסירת מידע כוזב (ריבוי עבירות). ניב גם מואשם בעבירות רבות של סחיטה באיומים ועבירות לפי פקודת פשיטת הרגל- מעשים ומחדלים במרמה.

​על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עוה"ד שרון יונוביץ ונג'מי חאיק-מסעד, בין השנים 2007 – 2013 עסקו הנאשמים ב ניכיון שיקים תמורת עמלה. סכום השיקים שניכו הנאשמים בתקופה הרלוונטית הוא בסך של 164,274,716 ש"ח. מתוקף עיסוקם היו הנאשמים חייבים להירשם כ- נותני שירותי מטבע אצל הרשם של נותני שירותי מטבע כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון. בנוסף, הנאשמים היו חייבים להודיע על תחילת עיסוקם לפקיד השומה כנדרש על פי פקודת מס הכנסה. הנאשמים לא נרשמו אצל הרשם ולא הודיעו על תחילת עיסוקם לפקיד השומה, וזאת בכוונה להסתיר את עיסוקם מהרשויות ובכוונה להקשות על ההתחקות אחר עיסוקם ועל היקף ההכנסות שהפיקו כתוצאה מפעולות ניכיון השיקים שביצעו.
הנאשמים ביצעו בצוותא את העבירות באישומים 1 ו-2 באופן המפורט להלן: כהן גייס את ניב לעסק, ובאמצעותו החל ניב בניכוי שיקים אצל נותני שירותי מטבע; ניב תיווך בין לווים שונים לבין החלפנים, לצורך ניכיון השיקים. החלפנים אישרו את ניכיון השיקים מול כהן. הנאשמים פעלו אצל החלפנים באמצעות פתיחת כרטסות על שמם. בנוסף, כהן ייפה את כוחו של ניב לפעול בחלק מהכרטסות שנפתחו על שמו אצל החלפנים. הנאשמים קיבלו מהחלפנים את הכספים בגין השיקים, בדרך של מזומן והמחאות מזומן, בניכוי עמלות ששילמו לחלפנים בגין פריטת השיקים בסך כולל של 4,769,521 ש"ח. הנאשמים העבירו את הכספים ללקוחות בעצמם או באמצעות שליחים, תמורת עמלה שהם גבו מהלקוחות. ההכנסות אשר הפיקו הנאשמים מהעמלה אותה גבו מהלקוחות, הינן בסכום בלתי ידוע, אך לא פחות מסכום העמלה אותה שילמו הנאשמים לחלפנים, בסך כולל של 4,769,521 ש"ח. בשנים 2007 – 2012 הגיש ניב דוחות שנתיים על הכנסותיו והכנסת בת זוגו. במסגרת דוחות אלו, לא כלל ניב את הכנסותיו מעיסוקו. בכך, השמיט ניב הכנסה שיש לכללה בדו"ח, זאת בכוונה להתחמק ממס. הנאשמים פעלו כאמור במשך 7 שנות מס, תוך התנהלות שיטתית ומתוכננת ומתוך כוונה להפיק רווח כלכלי אסור. בעשותם כן, הסבו הנאשמים, בין היתר, נזק לקופה הציבורית.

על פי אישום 3, אחד מלקוחותיהם של ניב וכהן, אשר קיבל מהם שירות ניכיון שיקים, פנה למכר שלו, איש עסקים, על מנת לקבל הלוואה לצורך כיסוי חובות שנקלע אליהם. איש העסקים נענה לבקשתו ובעקבות כך מסר לו 5 שיקים דחויים בסך כולל של 500,000 ש"ח. המכר שנקלע לחובות העביר את השיקים לנאשם 1, ניב, אשר ניכה אותם אצל חלפנים ומלווים שונים. במועד הפירעון, משלא הופקדו בחשבונו של איש העסקים כל הכספים בגין תמורת השיקים, הבנק לא כיבד את השיקים מחמת היעדר כיסוי. בעקבות כך, נוצר חוב של ניב כלפי מנכי השיקים. בהמשך, פנה ניב לאיש העסקים לצורך קבלת שיקים נוספים והוא מסר לניב סדרות שיקים נוספות. לאחר מכן, חזר ניב לאיש העסקים וביקש ממנו עוד שיקים כדי לכסות שיקים קודמים שנמסרו לו. כאשר איש העסקים הודיע לניב כי אין בכוונתו להעביר לו עוד שיקים ועל כוונתו לבטל את סדרות השיקים הנוספות שטרם נפרעו, החל ניב לסחוט באיומים את איש העסקים כדי לגרום לו להעביר לו עוד שיקים. ניב אמר לו: "אתה לא יודע עם איזה אנשים יש לך עסק, זה יהיה רע מאוד", "אתה לא יודע עם מי אתה מתעסק, זה אנשים שיורידו אותך", "שמע… אתה איש משפחה ויש לך אחריות". איש העסקים שחשש מהנאשם ואיומיו, מסר לו שיקים נוספים, אשר נועדו להחליף שיקים קודמים. בהמשך, פרע ניב שיקים אלו במלואם.
על פי אישום 4, ב- 25.6.13 הוכרז ניב כפושט רגל. בהיותו פושט רגל מוכרז, חלו עליו החובות וההגבלות לפי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר, נקבע כי עליו לשאת בתשלומים חודשיים בסך 500 ש"ח לנושיו. בשנת 2013 הצהיר ניב הצהרות כוזבות בפני הנאמן והכונס הרשמי ולא גילה לו מידע בדבר עיסוקו והכנסותיו. בין היתר הגיש ניב דוחות כוזבים לפיהם אין לו הכנסה מעסק וכי הוא נעדר יכולת להשתכר. ניב עשה זאת על מנת למנוע את הגדלת התשלום החודשי לנושיו ובמטרה להעלים הכנסות מעיני הנאמן והנושים.

התיק נחקר בידי משטרת ישראל, יחידת יהלום ברשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בסיוע מחלקת החקירות של אגף כונס הנכסים הרשמי.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר