17 חודשי מאסר נגזרו במסגרת הסדר טיעון בגין קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליון וחצי ₪

17 חודשי מאסר נגזרו במסגרת הסדר טיעון בגין קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליון וחצי ₪

בית משפט השלום בתל אביב – יפו, כב' השופטת דנה אמיר, גזר 17 חודשי מאסר, קנס כספי של 50,000 ₪ ומאסר על תנאי נגזרו במסגרת הסדר טיעון על נאשם בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליון וחצי ₪. את המדינה ייצגה בתיק עו"ד לנא אבו עיסא מהיחידה המשפטית מחוז ת"א ברשות המסים.

על פי גזר הדין, הנאשם, ולדימיר נימרובסקי (66), נרשם בשנת 2004 כ"עוסק מורשה". בתקופה שבין פברואר 2011 לאפריל 2012 ניכה נמירובסקי מס תשומות בהיקף של 1,230,000 ₪, בדוחות אותם הגיש למע"מ, זאת ללא תיעוד וללא אסמכתאות, במטרה להתחמק מתשלום מס. כמו כן, לא ניהל הנאשם פנקסי חשבונות ורשומות אחרות למרות חובתו על פי החוק.

בנוסף, בתקופה שבין ינואר 2012 לאפריל 2012 הוציא הנאשם ארבע חשבוניות מס לחברת "אריאל בונוס" בסכום כולל של כ- 250,000 ₪, מבלי שבוצעו העסקאות נשוא החשבוניות. חברת "אריאל בונוס" קיזזה את מס התשומות הגלום בחשבוניות הפיקטיביות בדיווחיה החודשיים למע"מ. סעיף נוסף בו הורשע נמירובסקי הינו אי הגשת דוחות במועד לפקיד השומה כפי הנדרש בחוק עבור שנת 2011 ו- 2012.

כב' השופטת אמיר ציינה בגזר הדין

"ניכוי מס תשומות ללא תיעוד או אסמכתאות מהווה גניבה, פשוטו כמשמעו, מקופת המדינה. עוד יש לתת את הדעת לכך שבמקרה דנן, על פי האישום השלישי, פעל הנאשם להוצאת חשבוניות כוזבות אשר הוגדרו לא אחת כ"מכת מדינה"

.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר