חוק העבירות המנהליות מאפשר הטלת קנס מנהלי כחלופה להגשת כתב אישום פלילי. שלום הקנס העבירה תכופר. בתקנות העבירות המנהליות הוגדרו העבירות שבגינן ניתן להטיל קנס מנהלי ובצידן סכום הקנס המנהלי עבור כל עבירה.

בתחום המיסים, העבירות שבגינן ניתן להטיל קנס מנהלי הן עבירות טכניות, שבהן אין כוונה / מודעות / זדון להתחמק מתשלום מס. לדוגמא- אי הגשת דו"ח שנתי עבירה לפי סעיף 216 (4) לפקודת מס הכנסה, אי הגשת דו"ח מע"מ במועד עבירה לפי סעיף 217 (א) (6) לחוק מע"מ.

בהתאם להלכת אפרתי, דרך המלך בעבירה מנהלית הינה הטלת קנס מנהלי חלף הגשת כתב אישום. הגשת כתב אישום הינה החריג ויוצא מן הכלל, ובמידה והחליט התובע לסטות מדרך המלך ולהגיש כתב אישום כנגד מבצע העבירה, חלה עליו החובה לפרט ולנמק בכתב את הטעמים והנסיבות שבגינם החליט להגיש את כתב האישום.

יודגש, על התובע לפרט את הטעמים שבגינם ברצונו לפנות להליך הפלילי בטרם הגשת כתב אישום. במידה והתובע לא נימק את הטעמים להעדפת ההליך הפלילי ביהמ"ש עשוי להורות על ביטול כתב האישום.

החלטה בגין הטלת קנס מנהלי חלף הגשת כתב אישום פלילי דורשת מהמדינה להעמיד לנגד עיניה את מכלול השיקולים הרלבנטיים. לדוגמא, עבר פלילי קודם, היקף הסכומים, הסרת המחדל, גילו של הנישום, נסיבותיו האישיות, חלוף הזמן וכדומה.

המשך קריאה

עו"ד עמית בר-טוב מעניק שירותי יעוץ משפטי וייצוג בהמרת עבירות מס ו/או כתבי אישום בעבירות מס בקנסות מנהליים.

הסתבכתם עם רשות המיסים?

לקבלת ייעוץ משפטי בתחום קנסות מנהליים

  מלאו את פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם


  חדשות מאמרים בתחום הקנסות המנהליים


  קנס מנהלי

  קנס מנהלי
  חוק העבירות המנהליות מאפשר הטלת קנס מנהלי כחלופה להגשת כתב אישום פלילי. שלום הקנס העבירה תכופר. בתקנות העבירות המנהליות הוגדרו העבירות שבגינן ניתן להטיל קנס
  [+]


  אולי יעניין אתכם  ליעוץ משפטי בתחום קנס מנהלי נא פנו למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

  תוכן זה נועד למתן מידע בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

  השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר