התיישנות - התיקון החדש לחוק

תקופת ההתיישנות – הרפורמה

ביום 10.10.2019 יכנס לתוקפו תיקון מס' 87 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: "החסד"פ") שעניינו רפורמה מהותית בהסדר ההתיישנות בדין הפלילי.

הגבלת תקופת ההתיישנות הנוספת בגין פעולת חקירה– סעיף 9(ג) לחסד"פ, כנוסחו לפני התיקון, קבע כי מניין תקופות ההתיישנות יחל להימנות מחדש, מיום ההליך האחרון לחקירה. הוראה זו הביאה דה-פקטו להארכת תקופות ההתיישנות כמעט ללא הגבלה, אך בשל ניהול פעולות חקירה, וזאת בניגוד לרציונאל העומד בבסיס הסדר ההתיישנות. 

בתיקון החדש נקבעו פרקי זמן מוגבלים להארכת תקופת ההתיישנות הנוספת- בעקבות פעולת חקירה: הארכה של עד שנתיים בעבירות עוון. הארכה של עד שלוש שנים בעבירות פשע ובעבירות עוון מיוחדות המפורטות בתוספת א' ו-ג' לחסד"פ (להלן: "עבירות עוון מיוחדות").

התקופות לעיל נתונות להארכה קצובה נוספת ע"י בעלי תפקידים, כמפורט להלן:

  • שישה חודשים על ידי ראש אח"מ אם קיים אינטרס ציבורי להארכה.
  • שנה בעבירות עוון או שנתיים בעבירות פשע/עוון מיוחדות על ידי פרקליט מחוז בנסיבות: השלמת חקירה, הוצאת תעודת חיסיון, השלמת הליך שימוע, החלטה בעניין ערר לפי סעיף 64 או לשם המתנה להחלטת מח"ש בעניין תלונה שהוגשה על ביצוע עבירה הקשורה לאותה פרשה.
  • ליועץ המשפטי לממשלה נתונה הסמכות להאריך את התקופה, לתקופות קצובות נוספות, בשל קיומן של נסיבות מיוחדות רק אם מצא שיש אינטרס ציבורי בהארכת התקופה, כדלקמן: הארכה של חצי שנה בכל פעם ובמצטבר של 3 שנים בעבירת עוון; והארכה של שנה בכל פעם ובמצטבר של 5 שנים בעבירות פשע או בעבירות עוון מיוחדות.

נסיבות בהן תקופת ההתיישנות תיעצר- בתיקון נקבעו מקרים בהם תיעצר תקופת ההתיישנות מהטעם שבמקרים אלו נבצר מרשויות האכיפה, מסיבות שאינן תלויות בהן, להשלים את החקירה או לגבש החלטה בעניין העמדה לדין, ובלבד שהרשויות פעלו בשקידה סבירה להשלמת ההליכים בדרכים אחרות. לדוגמא- במקרה בו לא ניתן לחקור או להעמיד לדין חשוד בשל היותו בחו"ל, התחמקותו של החשוד מההליכים, מצבו הרפואי או הנפשי של החשוד/עד מרכזי אחר

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

לייעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות, עבירות צווארון לבן, עבירות הלבנת הון ומיסוי אזרחי ניתן לפנות לעורך הדין עמית בר-טוב.לפרטים נוספים על התיקון החדש לחוק וליצירת קשר