צירוף עבירות מס לעבירות רגילות

עידן חדש – חקירת עבירות פליליות "רגילות" יחד עם עבירות מס וצירופן לכתב אישום אחד

רשויות החוק ברחבי העולם מצאו כבר מזמן כי במקרים רבים הדרך הטובה והיעילה ביותר במלחמה בפשיעה המאורגנת והעבריינות הקלאסית היא דווקא באמצעות עבירות כלכליות. לעיתים, כאשר אין מספיק ראיות להעמדה לדין בגין העבירות הקלאסיות, הרשויות מצליחות להפיל עבריינים ברשת דווקא על עבירות כלכליות ובאמצעות פגיעה ב"בטן הרכה" של אותם עבריינים – התשתית הפיננסית והרווח שנצבר מהעבירות.

הדוגמא המפורסמת והידועה ביותר לשיטת פעולה זו, היה המקרה של אל קאפונה שהיה ראש המאפיה העוצמתי והידוע ביותר לשמצה בתולדות ארצות הברית. כל ניסיונותיהם של רשויות החוק האמריקאיות לגבש כתבי אישום פליליים נגדו, בגין עשרות מעשי רצח בהם נחשד ובגין פעילותו כראש משפחת פשע עלו בתוהו. נפילתו הגיע רק לאחר שהורשע בהעלמות מס ועקב כך נידון ל-12 שנות מאסר.

בישראל, ריקו שירזי, יעד מרכזי של המשטרה, "נפל" דווקא כאשר הורשע בגין עבירות מס לצד עבירות רגילות. רק לאחרונה, נוי חדד בת 40 מאור יהודה, הואשמה בניהול שני בתי בושת באזור רחוב המסגר בתל אביב. העבירות הכלכליות שהתווספו לכתב האישום שהוגש כנגדה נושאות בצידן עונש חמור יותר מזה שנושאות עבירות הפליליות, בהן סרסרות וניהול בית בושת. כך למשל, העונש על עבירות המס יכול להגיע עד 7 שנות מאסר בעוד העונש בגין עבירת סרסרות יכול להגיע עד 5 שנים בלבד.

סיפורם של ריקו שירזי וחדד מדגים את השינוי במלחמה בפשיעה בשנים האחרונות, באמצעות צירוף הכלי הכלכלי- עבירות מס לעבירות "הרגילות".

פרקליט המדינה שי ניצן, הודיע כבר בהופעתו הציבורית הראשונה כי "אחת ממטרות העל של כהונתי כפרקליט המדינה היא הגברת האפקטיביות של אכיפה כלכלית משולבת נגד פשיעה חמורה ומאורגנת" והוסיף: "משטרת ישראל, רשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון ישתפו פעולה במטרה להפחית את הכדאיות שבפשיעה ולהחליש את כוחם הכלכלי המנוצל לרעה של עבריינים"

ואכן בשנת 2017 התפרסמה הנחיית פרקליט המדינה מספר 2.31 שעניינה חקירת עבירות מס יחד עם עבירות פליליות אחרות "רגילות", המיוחסות לנאשם, וצירופן יחד לכתב אישום אחד.

לרוב ההנחיה תחול על תרחיש בו אדם אשר ביצוע עבירה פלילית שהפיקה לו הכנסה (כגון במקרה של הפקת הכנסה מסמים, סחר בנשק, סחר בנשים, מעילה, מרמה וכיוב') לא רשם ולא דיווח על ההכנסה לפקיד השומה במטרה להתחמק ממס. בנסיבות אלו יוגש כנגד אותו אדם כתב אישום הן בעבירות רגילות והן בעבירות מס.

ההחלטה על צירוף עבירת מס לעבירה פלילית אחרת שבשלה הפיק הנאשם רווח כספי שלא דווח, תצורף בהתאם לכללים הבאים:

  • כאשר מדובר בעבירת מס בגין הכנסה שצמחה ממעשי עבירה, בסכום העולה על 500,000 ש"ח לעניין סעיף 220 לפקודת מס הכנסה או עבירות מס בסכום העולה על 100,000 ₪ לעניין עבירות על סעיף 98 (ג2) לחוק מיסוי מקרקעין ועבירות על סעיף 117 לחוק מס ערך מוסף.
  • עבירות מס הכנסה בשל הכנסה שבין 250,000 ₪ ועד 500,000 ₪ וכן עבירות מע"מ ומיסוי מקרקעין בשל עבירות מס בסכום של בין 50,000 ₪ ועד 100,000 ₪, יצורפו לכתב האישום רק בהיווסף שיקול המצדיק זאת. שיקול שכזה יכול שיהיה, בין היתר: עבר פלילי, התנהלות עבריינית שיטתית, משך זמן משמעותי שבמהלכו צמחה ההכנסה, וכיוצ"ב.
  • צירוף עבירת מס הכנסה בשל הכנסה הנמוכה מ-250,000 ₪ או צירוף עבירות מס לפי חוק מיסוי מקרקעין וחוק מע"מ בשל סכום הנמוך מ-50,000 ₪ יעשה רק באישור פרקליט מחוז.
  • על פי ההנחיה לעבירות שנעברו בזיקה לארגוני טרור או ארגון פשיעה, יש חומרה ומאפיינים מיוחדים, כך שקיים אינטרס ציבורי להעמידם לדין בעבירות מס לצד העבירות הפליליות הרגילות, בכל סכום.

האכיפה הכלכלית המשולבת נגד הפשיעה מביאה עמה עידן חדש לכל המעורבים. מעתה העבריינים לא יוכלו יותר להסתפק בשירותיו של עורך דין מומחה בתחום הפלילי בלבד וחובה יהיה עליהם להצטייד בעו"ד מומחה בעבירות מס. אך יחידות התביעות אשר יקבלו תיקים כגון אלו לטיפולם יהיו חייבים להסתייע בתובעים מרשות המיסים או מפרקליטות המחוז הרלוונטית.לקבלת ייעוץ משפטי בעבירות מס ומענה לאכיפה כלכלית משולבת