בית המשפט זיכה נאשם נאשם בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 10 מיליון

נאשם בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 10 מיליון ₪ זוכה ממרבית סעיפי האישום נגדו

כנגד נאשם הוגש כתב אישום בבית השלום ברמלה ע"י פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). בכתב האישום יוחסו לנאשם עבירות של קיזוז חשבוניות פיקטיביות מטעם תשע חברות שונות, על סך של כ- 10 מיליון ₪, בכוונה לעזור לאחר להתחמק ממס עבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ. לאחר בחינת חומר החקירה בתיק ובעצת עו"ד עמית בר-טוב, הנאשם כפר באשמה ונוהלו הוכחות.

לאור מושכלת היסוד במשפט הפלילי, לפיה הנטל הראשוני להבאת הראיות עומד לפתחה של המאשימה, עו"ד עמית בר-טוב טען בבית המשפט כי המאשימה לא הניחה כל תשתית ראייתית ראשונית כלשהי שמקורה בראיות קבילות במשפט פלילי, ממנה ניתן ללמוד כי מדובר בחשבוניות פיקטיביות, ובהיעדר תשתית ראייתית שכזו אין להידרש כלל לראיותיו של הנאשם.

בית המשפט קיבל את הטענות וקבע כי המאשימה לא עמדה בנטל הבאת הראיות הראשוני להוכיח את טענתה מעל כל ספק סביר שהחשבוניות הן פיקטיביות. לפיכך ובנסיבות אלה, נקבע כי אין מקום להעביר את נטל הבאת הראיות לנאשם ובהתאם הנאשם זוכה מעבירות בהיקף של 7.5 מיליון ₪ בכל הקשור לשבעה ספקים שנטען כי הנפיקו חשבוניות פיקטיביות.

מדובר בפסק דין נדיר ויוצא דופן בתחום החשבוניות הפיקטיביות, מפי כב' השופט הישאם אבו שחאדה, אשר זיכה את הנאשם ממרבית העבירות בכתב האישום.לקבלת ייעוץ משפטי בקיזוזו ו/או בהפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס