מה דינה של השגה אשר הוגשה באיחור וללא נימוקים?

מה דינה של השגה אשר הוגשה באיחור וללא נימוקים?

לאחרונה (26.6.19) דן בית המשפט המחוזי, בערעורו של עוסק על החלטת הממונה האזורי מע"מ פתח תקווה (להלן:"המנהל") , שסירב לדון בהשגה שהוגשה בטענה כי היא הוגשה באיחור. בד בבד, הגיש המערער לבית המשפט בקשה "לעיכוב הליכים" לאור מצבו הכלכלי וכן "בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת המנהל".
המנהל טען כי השומה נשלחה לעורר ומייצגו ולאחר שלא קיבל תגובה המציא את השומה במסירה אישית לידיו של רו"ח המייצג ביום 25.3.18. המנהל הוסיף וטען כי ההשגה שהתקבלה במשרדו ביום 14.6.18 לא כללה כל הנמקה ולכן אין להתייחס אליה כהשגה.
מנגד טען המערער כי נודע לו על השומה מרוה"ח שלו רק ביום 20.6.18, וכי מדובר בשומה שרירותית ולא מבוססת.
בית המשפט הפנה לסעיף 82(א) לחוק מע"מ שם נקבע כי "החולק על שומה רשאי להשיג עליה בכתב מנומק לפני המנהל, תוך שלושים יום לאחר שהומצאה לו הודעת השומה או תוך מועד מאוחר מזה שהתיר המנהל מטעמים מיוחדים". לפיכך דחה בית המשפט את הערעור וקבע:

  1. השומה נשלחה בדואר כדין והמערער הגיש את ההשגה באיחור של שלושה וחצי חודשים. 
  2. אף אם הייתה מתקבלת גרסתו של המערער שלא קיבל את השומה בדואר, הרי שהוא קיבלה בהמצאה אישית ביום 25.3.18 עת נמסרה למייצג. דהיינו, ההשגה הוגשה באיחור של חודשיים וחצי.
  3. ההשגה הינה נטולת נימוקים ועל כן הינה פיסת נייר ולא יכולה להחשב כהשגה.
  4. סיכויי הערעור קלושים בהתחשב: המערער בחקירתו לא ידע למסור פרטים מזהים על הגורמים מהם קיבל את החשבוניות אותן קיזז, המערער לא הצליח לצרף מסמכים רלוונטיים כגון חוזים וצילומי תעודת זהות למרות שטען שהם ברשותו, המערער בניגוד לדין שילם כספים במזומן בניגוד לדין.

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.
לייעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות, עבירות צווארון לבן, עבירות הלבנת הון ומיסוי אזרחי ניתן לפנות לעורך דין עמית בר-טוב.לפרטים נוספים בעבירות מע"מ ומסים, צרו קשר