הסתבך עם רשות המיסים ויצא בשלום - ואתם?

הסתבך עם רשות המיסים ויצא בשלום – ואתם?

א' בעל עסק מצליח וללא כל עבר פלילי, רכש במרוצת השנים מספר נכסי נדל"ן ובחר שלא לדווח לרשות המיסים על הכנסותיו מדמי השכירות. במסגרת פעילות סמויה של רשות המיסים אותר א' כמעלים הכנסות ונעצר.

לאחר שחרורו מהמעצר, גילה א' כי רשות המיסים הוציאה כנגדו, בהתאם לסעיף 194 לפקודת מס הכנסה, שומות מס לפי מיטב השפיטה במאות אלפי שקלים לתשלום מידי בטענה כי העלים הכנסות מעסק לא מדווח של השכרת חדרים. להבטחת תשלום השומה הוטלו עיקולים על נכסיו ועל חשבונות הבנק שלו באמצעות צווים של בית המשפט.

במצב דברים זה פנה א' לקבלת ייצוג מעו"ד עמית בר-טוב, מומחה בעבירות מס ובייצוג בהליכי שומה מול רשות המיסים.
לאחר שקיבל ולמד את החומרים עליהם ביסס פקיד השומה את החלטתו, פעל עו"ד עמית בר-טוב מול רשות המיסים והפרקליטות. טענות שטען עו"ד עמית בר-טוב הביאו לצמצום העיקולים ושחרור מידי של חלק מהרכוש וחשבונות הבנק, בכדי לאפשר לא' להמשיך ולנהל את עסקו ולכלכל את בני משפחתו.

בנוסף הגיש עו"ד עמית בר-טוב השגה מפורטת אשר תקפה הן את הטענה הבסיסית כי ל-א' עסק להשכרת חדרים והן את דרך חישוב השומה. לאחר מספר לא מבוטל של דיוני שומה הכירה רשות המיסים בעובדה כי א' השכיר אומנם מספר דירות אך מעולם לא היה לו עסק של השכרת דירות וכך נסללה הדרך להפחתת השומה המקורית בכ – 83%, וחתימת הסכם שומה. לאחר תשלום כל חובות המס במסגרת הסכם השומה, בוטלו כל העיקולים שנותרו.
במקביל, זומן א' לשימוע לשקילת הגשת כתב אישום כנגדו ע"י פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). לאחר דין ודברים עם הפרקליטות, הגיש עו"ד עמית בר-טוב בקשה מנומקת להמרת כל העבירות בכופר כסף. רשות המיסים אשרה את הבקשה, אלא שלדעת עו"ד עמית בר-טוב סכום הכופר לא חושב נכון ולפיכך, הוגשה בקשה מפורטת לעיון מחדש בגובה הכופר.
התוצאה: ועדת הכופר דנה בעניין בשנית, קיבלה את הטענות ובשל כך הופחת הכופר ב- 25%. מיד עם תשלום הכופר ע"י א' הופסקו כל ההליכים הפליליים כנגדו והפרשה הסתיימה.לקבלת ייעוץ משפטי בעבירות מס, עבירות כלכליות, הלבנת הון, צווארון לבן ומיסוי אזרחי