האם יש מי שמקשיב בפרקליטות?

שימוע בעבירות מס לפני הגשת כתב אישום

האם יש מי שמקשיב בפרקליטות?

התבקשתי לייצג לקוחה בשימוע בפרקליטות לפני הגשת כתב אישום בעבירות מס. לטענת הפרקליטות, מרשתי באמצעות חברה שבבעלותה, ביצעה מספר עסקאות במקרקעין בעשרות מיליוני שקלים ללא דיווח ותשלום לרשות המיסים.

עוד בתחילת השימוע נשאלתי מדוע אני עומד על קיום שימוע כאשר כל העובדות ברורות והלקוחה למעשה הודתה בחקירתה האחרונה בביצוע העבירות. אלא שבהמשך השימוע הבינו בפרקליטות כי מה שלהם היה כל כך ברור, אצלי עורר שאלות קשות- כגון:

  • מדוע חוקרי רשות המיסים התעלמו מחומרים שנאספו בתיק המשטרתי בעניין זיוף מסמכים בקשר עם העסקאות שחזקו את טענות מרשתי;
  • מדוע הפרקליטות לא פעלה לקבל את החומרים מהמשטרה- בידיעה שיגרם למרשתי נזק ראייתי בתיק?
  • מדוע החוקרים התעלמו מהחלטות בית הדין השרעי שהעלו כי במידה ויש זכויות במקרקעין, לא ניתן למכור אותן ללא אישור בית הדין?
  • כיצד יתכן כי אף אחד מהחוקרים לא שם לב שבייפוי הכח הנוטריוני שהווה ראיה מרכזית כנגד מרשתי, נפלו פגמים כה מהותיים והוא למעשה בטל אם בשל זיוף ו/או מרמה?
  • כיצד ניתן לטעון לכוונה להתחמק ממס כאשר כלל לא התקיימו התנאים לתשלום מס בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין?

הצגתי ראיות כי בחלק מהעסקאות כלל לא נרכשו ו/או נמכרו זכויות במקרקעין בהתאם להגדרתם בחוק.

תקפתי את טענת הפרקליטות כי עסקת הלוואה הייתה למעשה עסקה מוסוות במקרקעין-למרות שכל הראיות בתיק הצביעו על הסכם הלוואה.

הצגתי כי למרשתי כלל לא היה כל כוונה להתחמק מתשלום מס והיא הייתה שמחה לשלם כל מס כנגד קבלת זכויות במקרקעין- אלא שגם בפרקליטות, בעת השימוע, לא ידעו להגדיר את הזכויות במקרקעין.

כנגד הודייתה של מרשתי בעבירות בחקירתה האחרונה, טענתי כי עלה באופן ברור כי מרשי הודתה אך ורק כתוצאה מיעוץ רשלני של עו"ד פלילי שלא היה לו כל מומחיות בדיני המס (כך נכתב בהודיה), והצגתי את כל 6 החקירות האחרות, שבהן מרשתי כלל לא הייתה מיוצגת ולמרות זאת, היא שיתפה פעולה והכחישה אחת לאחת את ביצוע העבירות.

לאחר השימוע ובדיקת הטענות, החליטו בפרקליטות שלא להגיש כתב האישום. על זה נאמר – מה שרואים בפרקליטות לא רואים משולחן הסנגור.צריכים ייעוץ משפטי בתיקי עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון?