עבירות צווארון לבן

מרמה והפרת אמונים

עבירת המרמה והפרת אמונים עוסקת בכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים עם אמון הציבור והיא מבוצעת על ידי עובד הציבור (ס' 284 לחוק העונשין).

שוחד

שוחד הינו מתן טובת הנאה בחשאי לנושא תפקיד ציבורי על מנת שיפעל לטובת הנותן. פעולתו של עובד הציבור צריכה להיעשות בקשר לתפקידו ומעמדו הציבורי. מתן שוחד, קבלת שוחד ותיווך לקבלת שוחד הם עבירות פליליות הנושאות בצדן עונשים כבדים (ס' 290 לחוק העונשין).

זיוף

עבירות הזיוף עוסקות בזיוף: מסמכים, שטרות, מטבעות, חתימות וכן זיוף בידי עובד ציבור ועוד.

העונש הצפוי לאדם המורשע בעבירת הזיוף תלוי במגוון של גורמים ביניהם ניתן למנות את היקף הזיוף, שוויו הכלכלי ומידת המעורבות בזיוף.

רישום כוזב במסמכי תאגיד

רישום כוזב במסמכי תאגיד מתבצע כאשר מייסד, מנהל, חבר או פקיד של תאגיד רושם או גורם לרישום פרט כוזב במסמך של התאגיד או נמנע מלרשום בו פרט אשר היה עליו לרשמו, והכל בכוונה לרמות (סעיף 423 לחוק העונשין).

קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה היא עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין. הפעולה שבבסיס העבירה הינה "קבלת דבר" (כספים, מקרקעין, רכוש, זכות וכל טובת הנאה) בדרך שקרית. ההגדרה ל"מרמה" קבועה בסעיף 414 לחוק העונשין מדובר על טענה עובדתית הנטענת על ידי טוען אשר יודע שהיא אינה אמת, או שאינו מאמין שהיא אמת ומטרתה להביא אדם אחר לידי מעשה או מחדל. יש צורך בקשר סיבתי ממשי בין פעולת המרמה לבין התוצאה של קבלת הדבר.

גניבה בידי מורשה

עבירת "גניבה בידי מורשה" מוגדרת בסעיף 383 לחוק העונשין ובעיקרה מבוססת על נטילת נכס שלא בהסכמה מתוך מטרה לשלול אותו שלילת קבע. "מורשה" אינו בהכרח מי שמוגדר במסגרת תפקידו כ"מורשה", אלא מי שהופקד בידו רכוש לשמירה או שימוש. יובהר ויודגש, הרכוש יכול להיות נכס מוחשי או מופשט כגון זכויות, שירותים או נכסים וירטואליים.

עו"ד עמית בר-טוב בעל ידע מקצועי וניסיון רב בניהול תיקי "צווארון לבן" ומעניק יעוץ וליווי משפטי מקיף בנושא- החל משלב החקירה, ייצוג בהליכי המעצר, ייצוג בהליכי שימוע וייצוג משפטי בכתבי אישום בכל הערכאות.