עבירות על חוק ניירות ערך

הפעילות בשוק ההון מבוססת על גילוי נאות ומידע אמין. מטרתו של חוק ניירות ערך להבטיח קיומו של מסחר הוגן ותקין בשוק ההון תוך שקיפות ואמינות. העבירות על חוק ניירות ערך מוגדרות בסעיפים 53-54 ומגינות על שלושה ערכים מרכזיים שעומדים ביסוד הפעילות בשוק ההון:

  • שקיפות וגילוי.
  • איסור על תרמית ומניפולציה במסחר.
  • איסור על שימוש במידע פנים.

לצד האיסורים המוזכרים בחוק ניירות ערך, ישנן שורה של התנהגויות פליליות בשוק ההון המטופלות גם באמצעות עבירות מחוק העונשין (כמו, למשל, עבירת הגניבה בידי מורשה או קבלת דבר במרמה) וחוק איסור הלבנת הון.

בשנים האחרונות קיימת מגמה עקבית של החמרה בענישה בגין עבירות אלה, שכוללת עונשי מאסר משמעותיים וקנסות כבדים. ומשכך חשוב להיעזר בעו"ד בעל ניסיון ומומחיות בדיני ניירות ערך.

עבירות ניירות ערך – עבירות הדיווח

עבירות הדיווח המחייבות מסירת מידע מהותי ואיסור הטעיה של המשקיע הסביר, מנויות בסעיף 53 לחוק ניירות ערך ומגינות על ערך השקיפות והגילוי הנאות. חוק ניירות ערך מבחין בין עבירות דיווח שבוצעו “מתוך כוונה להטעות משקיע סביר” – דינן 5 שנות מאסר, לבין עבירת דיווח שנעשתה "בכוונה להכשיל הליך אכיפה מנהלי"- דינן מאסר 3 שנים, לבין עבירות דיווח בהן לא הוכחה כוונה כאמור – דינן שנתיים מאסר. יודגש, העבירות המנויות בסעיף 53 לחוק ניירות ערך, הנן עבירות התנהגותית ואין צורך להוכיח הטעייה בפועל.

עבירות ניירות ערך – עבירות תרמית

עבירות השפעה בדרכי תרמית ("הרצת מניות") והנעה בתרמית מנויות בסעיף 54(א) לחוק ניירות ערך ומגינות על תקינות המסחר ויעילותו. סעיף 54(א) לחוק נועד להבטיח כי השערים המשתקפים מהמסחר בניירות הערך הם נכונים, וששערי ניירות הערך הנסחרים משקפים ערך כלכלי נכון שנקבע במסחר פתוח על ידי כוחות השוק החופשי. סעיף 54(א) אוסר על הרצת מניות או על כל השפעה אסורה בדרכי תרמית. חוק ניירות ערך מחלק את עבירת התרמית לשני סוגים: עבירת השפעה על שער המסחר סעיף 54(א)(2) לחוק ועבירת הנעה של משקיעים אחרים סעיף 54(א)(1) לחוק. עבירות אלו הן עבירות מסוג פשע, והעונש בגין כל אחת מהן הוא עד חמש שנות מאסר וקנס כספי גבוה.

עו"ד עמית בר-טוב בעל ידע מקצועי וניסיון רב בניהול תיקי "ניירות ערך" ומעניק יעוץ וליווי משפטי מקיף בנושא- החל משלב החקירה, ייצוג בהליכי המעצר, ייצוג בהליכי שימוע וייצוג משפטי בכתבי אישום בכל הערכאות.