עבירות מע"מ

עבירות מע"מ הן עבירות בהתאם לסעיפים 117 (א) ו- (ב) לחוק מס ערך מוסף הקובעות סנקציות פליליות (מאסר, מאסר על תנאי וקנס) כאשר הנישום לא מילא אחר דרישות והוראות החוק בנוגע לתשלום ודיווח מס ערך מוסף.

העבירות בהתאם לחוק מע"מ מתחלקות לשתי קטגוריות: עבירות מס טכניות ועבירות מס מהותיות.

עבירות מע"מ טכניות

עבירות מע"מ טכניות הן עבירות שבוצעו ללא כל כוונה והעונש בהתאם לחוק הינו עד שנת מאסר.

כתבי האישום בעבירות מס טכניות עוסקים בנושאים רבים, לרבות: סירוב למסור ידיעה ו/או מסמך- עבירה לפי סעיף 117(א)(1), מסירת ידיעה לא נכונה- עבירה לפי סעיף 117(א)(3), הוצאת חשבונית מס מבלי שהיה זכאי לעשות כן- עבירה לפי סעיף 117(א)(5), אי הגשת דו"ח תקופתי במועד- עבירה לפי סעיף 117(א)(6).

מגמת הענישה של בתי המשפט משתנה בהתאם לנסיבות ויכולה לעמוד על מאסר על תנאי וקנס במקרה של הסרת מחדלים ועד עונשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס במקרה של אי הסרת מחדלים.

ניתן להמיר כתבי אישום בעבירות מע"מ טכניות בקנס מנהלי וכך לסיים את ההליך הפלילי ללא כל הרשעה או סנקציה פלילית.

עבירות מע"מ מהותיות

עבירות מע"מ מהותיות בהתאם לחוק מע"מ מכילות יסוד של מטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס והעונש בגינן הינו עד 5 שנות מאסר ובנסיבות מחמירות עד 7 שנות מאסר.

כתבי האישום בעבירות אלה מוגשים ע"י 4 המחלקות המשפטיות של מע"מ (צפון, דרום, מרכז וירושלים) ו/או ע"י היחידה לתיקים מיוחדים של מע"מ ו/או ע"י הפרקליטות.

כתבי האישום בעבירות מס מהותיות עוסקים לרוב בנושאים הבאים: מסירת ידיעות כוזבות- עבירה לפי סעיף 117(ב)(1) לחוק, הוצאת חשבונית פיקטיבית- עבירה לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק, ניכוי מס תשומות על סמך חשבוניות פיקטיבית- עבירה לפי סעיף 117(ב)(5) לחוק, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים-עבירה לפי סעיף 117(ב)(6) לחוק, זיוף והסתרת מסמכים-עבירה לפי סעיף 117(ב)(7) לחוק ומרמה ותחבולה- עבירה לפי סעיף 117(ב)(8) לחוק.

עבירות מע"מ מהותיות הוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון

עד לתיקון מס' 14 רק עבירה של הנפקת חשבונית פיקטיבית בנסיבות מחמירות הייתה עבירת מקור בהתאם לחוק איסור הלבנת הון.

מספטמבר 2016 ניכנס לתוקף תיקון מס' 14 לחוק איסור הלבנת הון לעניין עבירות מע"מ מהותיות. על פי התיקון אשר נועד להגביר את המאבק בהון השחור, עבירות מע"מ מהותיות הוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון כאשר המס לגביו נעברה העבירה הוא בסכום העולה על 170,0000 ₪ לשנה, או 480,000 ₪ במשך ארבע שנים. במידה ועבירות לפי סעיפים 117(ב)(3) או (5) או (ב1) לחוק מע"מ בוצעו בנסיבות מחמירות כהגדרתן בחוק מע"מ, אין סכום מינימום.

תיקון מס' 14 מאפשר למעשה החלת סנקציות לפי חוק איסור הלבנת הון על עבירות מע"מ כאשר המשמעות היא, החמרת ענישה לעד כעשר שנות מאסר, אפשרות חילוט רכוש ויכולת העברת מידע באופן ישיר מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המיסים.

חשיבות היוועצות עם עו"ד

ההליך הפלילי חובק בתוכו 4 שלבים עיקריים: חקירה, מעצר, שימוע, כתב אישום. להיוועצות עם עו"ד מומחה בתחום בכל אחד מהשלבים לעיל חשיבות עליונה וקריטית ובמיוחד בשלב הראשוני של החקירה שבו כל נחקר חש בלבול, לחץ ואי וודאות, מצב הגורם למסירת הודאות שווא או למסירת גרסאות מסבכות.

היוועצות עם עורך דין הכרחית בכדי לכלכל את הצעדים בתחום ולא לקלקל את העתיד, לדוגמא: עו"ד ישמור על זכויות הנחקר/עצור/נאשם; עו"ד יידע על זכויות כגון זכות השתיקה והחיסיון מפני הפללה עצמית; עו"ד יתדרך על איזה שאלות כדאי להשיב, מתי לשתוק ולא לשתף פעולה ומהן המשמעויות לאי מסירת גרסה; עו"ד יעדכן על תרגילי החקירה שבעזרתם הרשות החוקרת תנסה לאסוף ראיות; עו"ד יעדכן על משמעות הודיה בעבירת מס וכיצד יש לכך השפעה על ההליך האזרחי ועוד ועוד.

עו"ד עמית בר-טוב מעניק שירותי יעוץ משפטי וייצוג בעבירות מע"מ (הן עבירות טכניות והן עבירות מהותיות) החל משלב החקירה, ייצוג בהליכי המעצר, ייצוג בהליכי שימוע, ייצוג משפטי בכתבי אישום בכל הערכאות וייצוג בהמרת עבירות לקנס מנהלי /כופר.