עבירות מס הכנסה

עבירות מס הכנסה הן עבירות בהתאם לסעיפים 215-220 לפקודת מס הכנסה הקובעות סנקציות פליליות (מאסר, מאסר על תנאי וקנס) כאשר הנישום לא מילא אחר דרישות והוראות החוק בנוגע לתשלום ודיווח למס הכנסה.

העבירות בפקודת מס הכנסה מחולקות לשתי קטגוריות: עבירות מס טכניות ועבירות מס מהותיות.

עבירות מס הכנסה טכניות

עבירות מס טכניות בהתאם לפקודה, הן עבירות שבוצעו ללא כוונה והעונש בהתאם לחוק נע בין עד שנת מאסר לעד שנתיים מאסר בעבירות של אי העברת ניכויים. כתבי האישום בעבירות אלה מוגשים ע"י מחלקת התביעות של מס הכנסה הפרוסות ברחבי הארץ. קיימים 5 מחלקות:

  • תביעות מרכז
  • תביעות תל-אביב
  • תביעות ירושלים והדרום
  • תביעות חיפה והצפון
  • תביעות יהלום

רוב כתבי האישום בעבירות מס הכנסה הטכניות עוסקים בנושאים הבאים: אי קיום דרישה להגשת דו"ח/הצהרת הון-עבירה לפי סעיף 216 (1) לפקודה, אי הגשת דו"ח שנתי במועד- עבירה לפי סעיף 216 (4) לפקודה, אי רישום תקבול- עבירה לפי סעיף 216 (7) לפקודה ואי העברה מס שנוכה- עבירה לפי סעיף 219 לפקודה.

בפועל העונש בהתאם לפסיקת בתי המשפט משתנה בהתאם לנסיבות ויכול לעמוד על מאסר על תנאי וקנס במקרים של הסרת מחדלים ועד עונשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס במקרים של אי הסרת מחדלים.

ניתן להמיר כתבי אישום בעבירות מס הכנסה טכניות בקנס מנהלי וכך לסיים את ההליך הפלילי ללא כל הרשעה או סנקציה פלילית.

עבירות מס הכנסה מהותיות

עבירות מס מהותיות בהתאם לפקודה מכילות רכיב של כוונה להתחמק ממס והעונש בגינן הינו עד 7 שנות מאסר. כתבי האישום בעבירות אלה מוגשים ע"י הפרקליטות הפלילית ו/או ע"י פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ו/או ע"י המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

רוב כתבי האישום בעבירות מס מהותיות עוסקים בנושאים הבאים: השמטת הכנסות- עבירה לפי סעיף 220(1) לפקודה, מסירת דו"ח כוזב- עבירה לפי סעיף 220(2) לפקודה, מסירת ידיעות כוזבות- עבירה לפי סעיף 220(3) לפקודה, הכנת פנקסי חשבוניות כוזבים- עבירה לפי סעיף 220(4) לפקודה ועבירה של מרמה עורמה ותחבולה- עבירה לפי סעיף 220(5).

בתי המשפט הגיעו להכרה שבאה לידי ביטוי בפסקי דין רבים כי עבירות מס מהותיות הן עבירות של הונאת האוצר שהפכו למכת מדינה ובתי המשפט מצווים להילחם בהן ולשרשן, בדרך של הטלת עונשים מרתיעים הן בקשר למאסר והן בקשר למידת הקנס.

ניתן להמיר כתבי אישום בעבירות מס הכנסה מהותיות בכופר כסף וכך לסיים את ההליך הפלילי ללא כל הרשעה או סנקציה פלילית.

עבירות מס הכנסה מהותיות הוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון

ביום 29.3.16 התקבל בכנסת תיקון מס' 14 לחוק איסור הלבנת הון. על פי התיקון אשר נועד להגביר את המאבק בהון השחור, עבירות מס הכנסה מהותיות הוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון כאשר ההכנסה לגביה נעברה העבירה היא מעל 1,000,000 ₪ בתקופה של שנה או מעל 2,500,0000 ₪ בתקופה של ארבע שנים.

תיקון מס' 14 מאפשר למעשה החלת סנקציות לפי חוק איסור הלבנת הון על עבירות המס כאשר המשמעות היא, החמרת ענישה לעד עשר שנות מאסר, אפשרות חילוט רכוש ויכולת העברת מידע באופן ישיר מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המיסים.

עו"ד עמית בר-טוב מעניק שירותי יעוץ משפטי וייצוג בעבירות מס הכנסה (הן עבירות טכניות והן עבירות מהותיות) החל משלב החקירה, ייצוג בהליכי המעצר, ייצוג בהליכי שימוע, ייצוג משפטי בכתבי אישום בכל הערכאות וייצוג בהמרת כתבי אישום לקנס מנהלי /כופר.