עבירות מכס

המכס הינו מס המוטל על היבוא ומטרתו העיקרית הינה להגן על הייצור המקומי מפני ייבוא מתחרה. בין העבירות המנויות בפקודת המכס ניתן למנות: עבירות הברחה, הגשת רשימונים כוזבים, הפחתת מחירים, השתמטות ממס וכו'. עבירות מכס הינן עבירות פליליות חמורות אשר העונש עליהן עשוי להגיע למאסר מאחורי סורג ובריח וקנס גבוה.

עבירות מכס – עבירות הברחה

סעיף 211 לפקודת המכס מגדיר הברחה כיבואם של טובין או ייצואם, או הובלתם לאורך החוף או דרך גבולות היבשה, בכוונה להונות את האוצר או לעקוף כל איסור, הגבלה או תקנה בעניין ייבואם, ייצואם והובלתם של טובין. העונש על הברחת טובין ועל אחזקת טובין מוברחים הינו עד שלוש שנות מאסר ובנסיבות מחמירות עד 5 שנות מאסר.

עבירות מכס אחרות

סעיף 212 לפקודת המכס מגדיר מגוון רחב של עבירות מכס כשהעונש לציידם הינו עונש מאסר של עד שנתיים:

  • השתמטות מתשלום מכס.
  • הכנה, או הצגת תעודה שהיא, כביכול, חשבון-מכר אמיתי ולמעשה איננו כזה.
  • המגיש רשמון כוזב או לא נכון.
  • המוסר בהצהרה או בתעודה שהוגשו לפקיד-מכס אמרה שאינה נכונה או שאינה מדוייקת.
  • המשנה במרמה תעודה או מסמך או המזייף חותם, חתימת יד, ראשי תיבות או סימנים אחרים של פקיד-מכס.
  • המטעה פקיד-מכס בפרט מסויים העלול לפגוע במילוי תפקידו.
  • המטלטל טובין הנתונים לפיקוח רשות-המכס, המשנה אותם או הנוגע בהם, שלא על פי רשות.
  • המסרב להשיב, או נמנע מהשיב, על שאלות, או המסרב להגיש, או נמנע מהגיש תעודות.
  • המוכר טובין, או המציע אותם למכירה, בתור טובין מוברחים או שייבואם אסור.

עבירות מכס – עבירת מקור

עבירות בהתאם לסעיפים 211 ו- 212 לפקודת המכס, הינן עבירת מקור בהתאם לחוק איסור הלבנת הון ולפיכך העונש בגינן הינו עד עשר שנות מאסר לרבות חילוט רכוש בגובה העבירה.

עו"ד עמית בר-טוב בעל ידע מקצועי וניסיון רב בניהול תיקי "מכס" ומעניק יעוץ וליווי משפטי מקיף בנושא- החל משלב החקירה, ייצוג בהליכי המעצר, ייצוג בהליכי שימוע וייצוג משפטי בכתבי אישום בכל הערכאות.