חשבוניות פיקטיביות

עולם החשבוניות הפיקטיביות מורכב וטומן בתוכו במישור הפלילי– עבירות ועונשים חמורים בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מע"מ ובמישור האזרחי– סנקציות מחמירות של אי התרת ההוצאה במס הכנסה ואי ניכוי התשומות במע"מ, לרבות סנקציות כגון: פסילת ספרים, קנסות והטלת כפל מס.

לטענת רשויות המס, מטרתה של חשבונית פיקטיבית הינה אחת- הקטנת המס לרשות המסים בצורה כוזבת:

  • אם באמצעות הכללת החשבונית הפיקטיבית בספרי הנהלת החשבונות ודיווח על כך בדו"ח השנתי למס הכנסה ובכך הגדלת ההוצאות העסק במרמה.
  • אם באמצעות ניכוי מס התשומות ע"י חשבונית פיקטיבית הכלולה בדו"ח המע"מ התקופתי ובכך הקטנת תשלום המע"מ.

הגדרת חשבוניות פיקטיביות

לא קיימת הגדרה בחוק מע"מ ופקודת מס הכנסה למונח "חשבונית פיקטיבית". אפיון והגדרת המצבים בהם מדובר בחשבונית פיקטיבית הנו פרי הפסיקה, כאשר נקבעו שלושה סוגים של חשבוניות מס פיקטיביות:

  1. חשבונית פיקטיבית הרגילה – החשבונית הפיקטיבית הקלאסית הינה חשבונית שאינה משקפת כל עסקה ו/או שירות. מדובר בחשבונית שלא עומד מאחוריה דבר, וכל תכליתה ניכוי הוצאות במס הכנסה וניכוי מס תשומות הכלול בה במע"מ ללא כל זכות חוקית כאשר במקביל מנפיק החשבונית לא ישלם את מס העסקות בגינה וזאת אף במקרה שרוכש החשבונית העביר למוכר את כל המס.
  2. חשבונית מנופחת – החשבונית המנופחת היא מסוג העבירות הקשות ביותר לגילוי. בחשבונית שכזו יש את כל המרכיבים של חשבונית מס אמיתית. הליקוי היחידי של חשבונית שכזו הוא ניפוח היקפה הכספי של העסקה בכדי לנכות הוצאות ומס תשומות מעבר למותר.
  3. חשבונית זרה – החשבונית הזרה משקפת עסקה אמיתית לחלוטין, אך היא לא מונפקת על ידי מבצע העבודה ו/או מספק השירות. במקרה כזה ללא ספק מתבצעת עבודה, אך החשבונית הניתנת למקבל השירות הינה חשבונית זרה, שכן מבצע העבודה או מספק השירות לא עומדים מאחורי החשבונית שנוכתה. הפגם שבחשבונית שכזו נעוץ בעובדה שהעוסק שהנפיק את החשבונית הוא זר לעסקה ולכן רשויות המס יטענו שהחשבונית הונפקה שלא כדין ובניגוד לסעיף 38 לחוק מע"מ. מה גם שבד"כ מנפיק החשבונית לא מעביר את מס העסקאות הגלום החשבונית שהנפיק.

על פי הפסיקה, שלושת סוגי חשבוניות המס הפיקטיביות המנויות לעיל הינן חשבוניות פיקטיביות לכל דבר ועניין, ומדובר בניכוי אסור

עולם החשבוניות הפיקטיביות הינו מורכב ודורש ניסיון וידע משפטי וחשבונאי רב. לפיכך היוועצות עם עורך דין מומחה למיסוי אזרחי ופלילי , הינה הכרחית בכדי לכלכל את הצעדים הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי. יודגש, לניהול תיק פלילי בעולם החשבוניות הפיקטיביות יש השפעה קריטית על הצלחת ניהול ההליך האזרחי ובמיוחד על הסנקציות, כגון: התרת ההוצאה, קיזוז התשומות, כפל מס, פסילת הספרים וקנסות אזרחיים.

עו"ד עמית בר-טוב מעניק שירותי יעוץ משפטי וייצוג בעולם החשבוניות הפיקטיביות הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי.

  • בפן הפלילי – ייצוג מול רשות המיסים (מע"מ/ מס הכנסה) בעניינים הבאים: הליכי חקירה, הליכי מעצר, הליכי שימוע וייצוג בכתבי אישום בכל הערכאות.
  • בפן האזרחי – ייצוג מול רשות המיסים (מע"מ/ מס הכנסה) בעניינים הבאים: השגות, דיוני שומה, ערעורים לבית המשפט המחוזי, פסילת ספרים, ייצוג בהליכי שימוע בגין הטלת כפל מס וקנסות אזרחיים.