הסרת מחדלים

המונח "הסרת מחדלים" מתייחס למצב החובות של נאשמים בעבירות מס, כלפי רשויות המס. שולם המס החסר ו/או הוגש הדוח החסר –הוסר המחדל.

בתי המשפט בפסיקה עקבית ומתמשכת לאורך השנים, הדגישו את החשיבות שבהסרת המחדל, וציינו כי הנטייה לראות בהסרת המחדל נסיבה כבדת משקל לקולא נובעת לא רק מעצם העובדה כי הנאשם שיפה את הציבור בגין גזילת כספו, אלא הסרת המחדל טומנת בחובה יסוד של הודאה וחרטה על ההונאה שהונה הנאשם את הציבור:

הסרת המחדל, בדומה לכל מעשה של תיקון תוצאות העבירה ופיצוי הנזק, לא רק שעולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי, הן הערכי והן הכלכלי, אלא אף מלמדת באופן מובהק על נטילת אחריות והבעת חרטה…

(ר' עפ״ג 26177-05-14 ברהב נ׳ מדינת ישראל).

הלכה פסוקה היא, כי אי הסרת המחדל מהווה נסיבה לחומרא, ואילו הסרת המחדל מהווה נסיבה כבדת משקל להקלה בעונש. בתי המשפט הוסיפו וציינו כי גם אם אין תמיד בהסרת המחדל כדי להביע חרטה, עדין קיים אינטרס ציבורי לעודד עברייני מס לשלם את חובם, ולהקל עימם בגזר הדין (ר' עפ״ג 20791-12-13 אלון ואח׳ נ׳ פרקליטות מחוז ת״א – מיסוי וכלכלה).

בעבירות מס הסרת המחדל לא רק שיכולה להביא להקלה בעונש, אלא אף יכולה להביא בתנאים מסוימים למחיקת כתב האישום ע"י המרתו בכופר כסף/קנס מנהלי.

עיתוי הסרת המחדל הינו קרדינלי. בתי המשפט עמדו על כך כי על מנת שהסרת המחדל אכן תשמש כשיקול לקולא ותשקף הבעת חרטה כנה מצד הנישום ולא ניצול לרעה של כלי זה, העיתוי הנכון להסרת המחדל הינו בערכאה הראשונה לפני גזר הדין. יחד עם זאת קיימת פסיקה לפיה גם אם הסרת המחדל נעשתה בשלב מאוחר יותר, הדבר עשוי לשמש בסיס להקלה בעונש.

הסרת המחדל מתבצעת מול פקידי השומה (במס הכנסה) ו/או מול מנהלי התחנות האזוריות (מס ערך מוסף) ודורשת ידע ומומחיות מקצועית בכדי לקיים דיוני שומה והסדרים שיהיה בכוחם להביא להסרת המחדל.

עו"ד עמית בר-טוב מתמחה בדיני המס הן בצד האזרחי והן בצד הפלילי ומסייע ללקוחותיו להגיע להסכמות והסדרים מול רשויות בכדי להסיר המחדלים וע"י כך להקל בעונש הצפוי בבית המשפט ולהביא במקרים מסוימים להמרת כתבי האישום בכופר/קנס מנהלי.