האם מותר לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) להגיש ראיות בתיק מיסוי פלילי לאחר סיום פרשת המאשימה וההגנה-שעה שאלו נלקחו מתוך הליך מיסוי אזרחי המתנהל בדלתיים סגורות והוסתרו במהלך ניהול ההוכחות?

בסיום פרשת התביעה בתיק עבירות מס בשל אישומים של העלמות מיליוני שקלים, הודיע הנאשם כי לא ינהל פרשת הגנה ולפיכך נקבעו מועדים להגשת סיכומים. כתגובה, המאשימה הגישה בקשה להגשת ראיות משלימות (פרוטוקול ותצהיר) שנלקחו מתוך הליך אזרחי שניהל הנאשם מול פקיד השומה, בדלתיים סגורות. עו"ד עמית בר-טוב המייצג את הנאשם התנגד לבקשה תוך העלאת טענות הן לעניין העלמת חומרי החקירה מההגנה והן לעניין מועד ודרך הגעת הראיות לידי הפרקליטות.
בירור העניין העלה כי הפרוטוקול בתיק האזרחי היה בידי המאשימה כ-8 חודשים עוד לפני התחלת פרשת התביעה והתצהיר היה מוזכר בפרוטוקול, כך שבנקל ניתן היה לקבלו. למאשימה לא היה כל הסבר אמיתי מדוע החומרים לא עברו להגנה במועד הראוי ומדוע לא נעשה בהם שימוש במהלך פרשת התביעה.
השופטת אליאנא דניאלי מבית משפט השלום בפתח תקווה קיבלה את טענות עו"ד עמית בר-טוב וקבעה כי הסיטואציה בה המאשימה שמרה ראיות "קרוב לחזה", וסברה כי תוכל להודיע על הימצאן ברשותה לראשונה במועד בו תחפוץ, הינה דרך החורגת מניהולו התקין של ההליך ופוגעת בזכויות הנאשם ולפיכך לא אפשרה הגשת הראיות.
בנוסף קבעה השופטת כי אסור לחשוף ראיות מתוך הליך אזרחי המתנהל בדלתיים סגורות בין נישום לפקיד השומה, ללא רשות בית המשפט- גם אם המדובר במטרה להגיש את הראיות בהליך הפלילי המתנהל כנגד אותו הנישום בגין עבירות מס.
במסגרת החלטתה ביקרה השופטת בחריפות את הפרקליטות וקבעה כי טענת הפרקליטות כי לא הייתה הצדקה לסגירת הדלתיים בהליך האזרחי, עדיף שלא הייתה נטענת, משום שמדובר בעשיית דין עצמי תוך עקיפה פסולה של החלטת בית המשפט אשר הורה על סגירת הדלתות.
לאור ההחלטה שלא לאפשר הצגת הראיות, "נחסכה" מהפרקליטות ביקורת נוספת, עת בית המשפט לא הכריע בשאלת חוקיות הגעת החומרים, לידי המאשימה. כך למשל, הטענה כי קבלת החומרים התאפשרה לאור החוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967, המאפשר העברת מידע וידיעות בין רשויות/אגפי המס השונים- שעה שבהתאם לחוק הפרקליטות אינה מוגדרת כרשות/אגף מס ולכן אינה זכאית לקבלת החומרים.
אף טענתה החלופית של הפרקליטות כי סעיף 232 לפקודת מס הכנסה אפשר לה קבלת החומרים- לא הייתה מסייעת לה, שכן כותרת הסעיף מייחסת את האמור בו אך ורק לעובד מס הכנסה, שעה שכאמור לעיל, הפרקליטות אינה כזו, ולכן לא ניתן לייחס לה סמכויות שניתנו לעובדי מס הכנסה.צריכים ייעוץ משפטי בתיקי עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון?